PL EN


2014 | 19 | 179-189
Article title

Zmiany warsztatu glottodydaktycznego na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na studiach filologicznych pierwszego stopnia

Content
Title variants
EN
The changes in glottodidactics workshops in the process of teaching Russian as a foreign language at bachelor’s degree in Russian philology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to discuss the role of new findings on the mechanisms of learning and the development of information technology. The authors draw attention to the role of the teachers who feel inspired by the work and who want to modify the glottodidactics workshop, to stimulate curiosity of students, to develop their independence and create conditions for the development of formal education and the need for long-life-learning. Two concepts take on a fundamental importance: the dialogue of cultures and strong links between language and culture, expressed in principle - “language through culture, culture through language”.
Year
Issue
19
Pages
179-189
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • .
  • <http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/wno3x1tnli5gbfq6frg8fsza7xh23z.pdf>
  • J. Semków, Szanse aktywności edukacyjnej w kształtowaniu człowieka kulturalnego; Znaczenie nauczyciela-mentora w dyskursie interakcyjnym, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy.Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod red. T. Gołębiowskiego, M. Dąbrowskiego, B. Mierzejewskiej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005.
  • W. A. Piegzik, Nauczyciel - badaczem. Przykład wykorzystania metodologii badania w działaniu w pracy projektowej uczących się języka francuskiego, [w:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, pod red. M. Pawlaka, A. Mystkowskiej-Wiertelak, A. Pietrzykowskiej, Poznań - Kalisz 2009.
  • Z. Kwieciński, Tropy, ślady, próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Poznań - Olsztyn 2000.
  • E. Widota, Przebieg i organizacja procesu kształcenia, [w:] A. Siemak-Tylikowska, E. Dębska, E. Widota, K. Pierścieniak, Dydaktyka szkoły wyższej, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a031adf-c4dc-4bbe-b46b-faaca98be638
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.