PL EN


2014 | 11 (1) | 31-49
Article title

E-dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych

Authors
Content
Title variants
EN
Digital Medical Documentation vs. Personal Data Protection
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents selected problems concerning digital medical documentation and protection of personal data. Digital medical documentation is a manifestation of computerization of health system. The Act of 28 April 2011 on system of information in health care requires health care facilities to maintain digital medical documentation from 1 August 2014. Computerization of medical documentation means new opportunities but also poses a serious threat to the patients. Outsourcing of processing of personal data of patients could became a common practice of health care institutions despite of lack of legal grounds. The Personal Data Protection Act allows generally outsourcing of processing of personal data. The situation is different for statutory secrecy, when outsourcing involves access to confidential information for services providers. Personal data of patients are covered by the professional secrecy of medical professions. This may plant a justifiable doubts regarding the protection of sensitive data of patients. In practice, it means that personal data of patient such as medical history, information on addictions, and even information about the genetic code and the sexual life will be stored on servers outside the seat of health care institutions.
Contributors
  • doktorant, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacji, Instytut Administracji KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, natalia.materna@autograf.pl
References
  • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd.V., Warszawa 2011.
  • Bieliński A., Drozdowska U., Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w kontekście prawa pacjenta do ochrony danych medycznych, e-Biuletyn 2007, nr 4.
  • Kamiński M., Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych a perspektywy prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, Prawo Mediów Elektronicznych 8 (2008), Dodatek do Monitora Prawniczego Nr 16 (2008).
  • Kordel K., Prowadzenie dokumentacji medycznej – implikacje dowodowe, Prawo i Medycyna 3 (2006), s. 100-110.
  • Krasucki A., Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw, Warszawa 2010.
  • Pochopień P. (red.), Dokumentacja medyczna, Warszawa 2012.
  • Sibiga G., Outsourcing informatyczny a ochrona poufności informacji, w: X-lecie CBKE. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. E. Galewska, S. Kotecka, Wrocław 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a039112-a5a3-4f06-9a13-42d82c883a62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.