PL EN


2016 | 64 | 6: Językoznawstwo | 239-249
Article title

De rol van geschiedenis in het curriculum van extramurale studenten Nederlandse taal en cultuur

Title variants
PL
Rola historii w programie nauczania studentów języka i kultury niderlandzkiej poza obszarem językowym
EN
The role of history in the curriculum of students of Dutch language and culture abroad
Languages of publication
NL
Abstracts
NL
Ik heb in verschillende landen geleefd en ben van huis uit als historicus opgeleid. Ik heb cursussen Nederlandse taal en cultuur bij diverse Europese universiteiten ondersteund door een reeks lezingen over de geschiedenis van Nederland en België aan te bieden. Op basis van mijn ervaringen in Dublin, Tblisi, Ljubljana en Riga denk ik na over de vraag welke rol deze colleges geschiedenis kunnen spelen in het curriculum. Welke kennis en begrip moeten leerlingen hebben aan het einde van de cursus en hoe kan men deze doelstellingen het best bereiken? Omdat de colleges geschiedenis in het Nederlands gegeven worden, is het vanzelfsprekend dat de kennis van de Nederlandse taal aan het begin van de cursus een belangrijke factor is. Is Nederlands onderdeel van een studie Germaanse talen, Europese Studies of Interculturele Communicatie en studeren studenten Nederlands als hoofdvak of als minor op bachelor of master niveau? Zo variëren het niveau en de belangen van de studenten, afhankelijk van de inbedding in de universitaire opleiding, sterk. Hoe kan een docent, rekening houdend met deze aspecten, het beste te werk gaan?
PL
Mieszkając w różnych krajach i będąc z wykształcenia historykiem, wspierałam kursy języka i kultury niderlandzkiej na kilku europejskich uniwersytetach, oferując serię wykładów na temat historii Holandii i Belgii. Na podstawie moich doświadczeń zdobytych w Dublinie, Tbilisi, Ljubljanie i Rydze w niniejszym artykule poddaję pod rozwagę pytanie, jaką rolę wykłady na temat historii Holandii i Belgii odgrywają w programie nauczania uniwersyteckiego. Jaką wiedzą i umiejętnościami powinni wykazać się studenci po ukończeniu kursu i jak osiągnąć zamierzone cele dydaktyczne? Biorąc pod uwagę fakt, że językiem wykladowym kursu jest język niderlandzki, istotnym czynnikiem jest jego znajomość już na początku kursu. Czy język niderlandzki stanowi zatem istotny element w programie studiów filologii germańskiej, europeistyki czy komunikacji międzykulturowej i czy studenci studiów licencjackich lub magisterskich wybierają język niderlandzki jako przedmiot obowiązkowy, czy też fakultatywny? Poziom wiedzy i zainteresownie studentów róznią się znacznie w zależności od wyboru programu studiów. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, rodzi się pytanie, jaką optymalną metodę dydaktyczną należy obrać.
EN
Having lived in several countries and being a historian by training I supported the courses Dutch language and culture at several European universities by offering a series of lectures about the history of the Netherlands and Belgium. Based on my experience in Dublin, Tbilisi, Ljubljana and Rīga I reflect on the question which role these lectures in history could play in the curriculum. What knowledge and understanding should the students have at the end of the course and how can one best achieve these aims? As the history course is given in Dutch it goes without saying that the students knowledge of the Dutch language at the beginning of the course is an important factor. Is Dutch part of the study Germanic Languages, European Studies or Intercultural Communication and do they study Dutch as a major or as a minor on bachelor or on master level. So the level and the interests of the students, depending on the embedding in the the university study program vary greatly. Taking this into account these aspects how does one best proceed?
Contributors
References
  • Blokker, Jan Blokker, Jan Blokker Jr & Bas Blokker. 2008. Het vooroudergevoel — de vaderlandse geschiedenis met schoolplaten van J.H. Isings, Amsterdam & Antwerpen: Contact.
  • Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 1978. De gedenkwaardige reizen van Willem Ysbrantsz Bontekoe, ed. Ellen Zijlmans-van der Groen, Utrecht & Antwerpen: Het Spectrum.
  • Hachmer, Hendrik, 2013, Herinneringen aan de Oostzeevaart, Assen, In Boekvorm Uitgevers
  • Hertmans, Stefan. 2013. Oorlog en terpentijn, Amsterdam: De Bezige Bij.
  • Mak, Geert Mak. 2008. Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in ruim honderd reportages, Amsterdam: Bert Bakker.
  • Münninghoff, Alexander. 2014. De Stamhouder — een familiekroniek, Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker.
  • Stipriaan, René van. 2002. Ooggetuigen van de Gouden Eeuw in meer dan honderd reportages, Amsterdam: Prometheus.
  • Van Istendael, Geert & Benno Barnard. Een geschiedenis van België. Voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders). Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact.
  • Van Reybrouck, David. 2010. Congo. Een Geschiedenis, Amsterdam: De Bezige Bij.
  • Veer, Gerrit de. 1978. Overwintering op Nova Zembla, ed. Arjaan van Nimwegen, Utrecht & Antwerpen: Het Spectrum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a0bcbd3-6c4b-4aab-ad15-8b786cf9b443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.