PL EN


2009 | 3(14) | 123-135
Article title

Zarządzanie gospodarką turystyczną w kontekście organizacji i legislacji polskiego systemu ochrony przyrody

Content
Title variants
EN
Tourist economy management within the context of organisation and legislation of the Polish system of environmental protection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przyroda w swej formie ożywionej i nieożywionej jest warunkiem koniecznym istnienia gospodarki turystycznej, w pewnym sensie jest podstawowym składnikiem produktu turystycznego. Dlatego uznano, że warto dokonać analizy mechanizmów legislacyjnych, które warunkują od strony prawnej zabezpieczenie jakości głównych zasobów produkcyjnych gospodarki turystycznej w Polsce. Produktywne zarządzanie, jego efektywność ekonomiczna i organizacyjna, wymagają niejakiej znajomości reguł ustawodawczych w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki zrównoważonej.
EN
The nature, in its animate and inanimate form is the precondition of the tourist industry, in a sense the former is the basic material for the latter. Therefore we have decided that it is worthwhile executing the analysis of the legislative mechanisms which legally condition the security of the main production resources of the tourist industry in Poland. Productive management, its economic and organisational efficiency require a certain acquaintance with the legislative rules within this scope. The authors of this study are focused on the description of the legal conditionings of organisation and management in the Polish system of environmental protection.
Year
Issue
Pages
123-135
Physical description
Dates
published
2009-12
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
author
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 438.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. 1999. Zarządzanie: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12705-8.
 • Ochrona Środowiska. 1996. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 0867-3217.
 • Poskrobko B. 2007. Środki zarządzania środowiskiem. W: B. Poskrobko (red.). Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1713-3.
 • Przecławski K. 1996. Społeczne, kulturowe i wychowawcze funkcje turystyki. W: Kongres Turystyki Polskiej. Warszawa.
 • Przecławski K. 1997. Człowiek a turystyka: zarys socjologii turystyki. Kraków: Albis. ISBN 83-906452-0-3.
 • Pyłka-Gutowska E. 1997. Ekologia z ochroną środowiska. Warszawa: Wydawnictwo Oświata. ISBN 83-85394-60-5.
 • Radecki W. 2005. Ochrona gatunkowa grzybów. "Przyroda Polska" nr 9.
 • Rocznik Statystyczny. 1997. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 0079-2780.
 • Ustawa [2004] z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 880.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a13b43e-8528-4d84-aa55-35bdd3fd0091
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.