PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 591-603
Article title

Nanociecze elektroizolacyjne jako medium chłodzące w wysokonapięciowych układach izolacyjnych

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące nanocieczy elektroizolacyjnych powstałych na bazie oleju mineralnego i estru syntetycznego. Olej mineralny i ester syntetyczny poddano modyfikacji substancją powierzchniowo czynną oraz nanocząstkami TiO2. Zbadano możliwość uzyskania stabilnych nanocieczy oraz właściwości termiczne, takie jak przewodność cieplną właściwą i lepkość, które są istotne z punktu widzenia transportu ciepła przez ciecz do otoczenia. Wykazano wpływ modyfikowania oleju mineralnego i estru syntetycznego substancją powierzchniowo czynną i nanocząstkami TiO2 na ich przewodność cieplną.
Contributors
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
References
 • Aksamit P., Zmarzły D., Boczar T., Electrostatic properties of aged fullerene-doped mineral oil, „IEEE Transactions and Dielectrics and Electrical Insulation” 2011, t. 18.
 • Dombek G., Nadolny Z., Autorski układ do pomiaru przewodności cieplnej właściwej cieczy elektroizolacyjnych, „Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2013, nr 74.
 • Dombek G., Nadolny Z., Measurements of the selected thermal properties of insulating liquids used in the high voltage power transformers, „Computer Applications in Electrical Engineering” 2013, nr 11.
 • Dombek G., Nadolny Z., Przybyłek P., Porównanie estrów naturalnych i olejów mineralnych w aspekcie wykorzystania w transformatorach energetycznych wysokich napięć, „Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2013, nr 74.
 • Du Y., Lv Y., Li C., Chen M., Zhomg Y., Zhou J., Li X., Zhou Y., Effect of semiconductive nanoparticles on insulating performances of transformer oil, “IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation”, 2012, t. 19.
 • Jezierski E., Transformatory. Budowa i Projektowanie, Warszawa 1963.
 • Jezierski E., Transformatory. Podstawy teoretyczne, Warszawa 1965.
 • Kaźmierski M., Szacowanie długości oczekiwanego okresu eksploatacji transformatora, „Międzynarodowa Konferencja Transformator” 2011.
 • Przybyłek P., Badania temperatury inicjacji efektu bąbelkowania w izolacji papier-olej, „Przegląd Elektrotechniczny” 2010, nr 11b.
 • Russell M. (red.), Experiences in Service with New Insulating Liquids, „CIGREE Working group A2-35” 2010, nr 436.
 • Siciński Z., Badanie materiałów elektroizolacyjnych, Warszawa 1968.
 • Zając M., Wojtowicz M., Molenda J., Rogoś E., Wydłużenie cyklu życia olejów transformatorowych, „Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory w eksploatacji” 2003.
 • PN-EN 3104:2004: Przetwory naftowe: Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste. Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a1647da-8cab-485a-b968-60143354cebd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.