Article title

13

Year
Identifiers
EISSN
2544-8730
ISSN
1897-0788
URI
http://bookhistory.uw.edu.pl/index.php/zbadannadksiazka/issue/view/6
Notes
„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” – Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; Stworzenie anglojęzycznej wersji wydawniczej publikacji; Digitalizacja tomów archiwalnych rocznika w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez Internet oraz wdrożenie i utrzymanie cyfrowej platformy redakcyjnej – zadanie finansowane w ramach umowy nr 653/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Volume contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.