PL EN


2015 | 4 | 3-18
Article title

Agitacja bolszewicka i ruch komunistyczny na Wołyniu w okresie formowania polskiej administracji (1919-1921)

Content
Title variants
EN
Bolshevik agitation and the beginnings of the communist movement in Volhyn during the formation of the Polish administration in 1919–1921
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes the bolshevik agitation and the beginnings of the communist movement in Volhyn during the formation of the Polish administration in 1919–1921. In various towns of Volhyn poor probolshevik people organized troops “Nation Bolsheviks” who have carried out robberies among the richer peoples. The author shows the almost weekly Volhyn occupation by the Red Army in summer 1920 and the process of forming the new government and communist proups. Most members of the revolutionary committees on occupied territories were Jews and Ukrainians. Short-term occupation of the Volhyn region by the Red Army ended with the start of the Polish counteroffensive from September 1920. In this time Polish administrarion again took to Volhyn. Part of the local Bolsheviks gone to the Eastern Ukraine, and some of them in future start to take part in the Communist Party of Western Ukraine.
Year
Issue
4
Pages
3-18
Physical description
Dates
online
2015-12-28
Contributors
References
 • Gierowska-Kałłaur Joanna, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920), Warszawa 2003.
 • Kozyra Waldemar, Polityka administracyjna władz polskich na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1926, „Annales Universitas Mariae Curie-Sklodowska”, sectio F, Historia, Vol. 60, 2005, s. 419–440.
 • Kozyra Waldemar, Urząd Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej polskiej wobec Kresów Wschodnich w latach 1921-1926, [w:] Ucrainica-Polonica, t. 2, red. J. Tereszczenko, Kyjiw-Żytomyr 2005, s. 25-47.
 • Mędrzecki Włodzimierz, Przemiany społeczne i polityczne na Wołyniu w latach 1917–1921, [w:] Metamorfozy społeczne: badania nad dziejami społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku, red. J. Żarnowski, t. I, Warszawa 1997, s. 137-170.
 • Mędrzecki Włodzimierz, Województwo Wołyńskie 1921–1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych, politycznych, Wrocław – Warszawa – Kraków 1988.
 • Radziejowski Janusz, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy 1919–1929. Węzłowe problemy ideologiczne, Kraków 1976.
 • Razyhrayev Oleg, Policja Państwowa wobec ruchu antypaństwowego i dywersyjnego na terenie Województwa Wołyńskiego w latach 1921 – 1926, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio F, Historia”, Vol. 65, z. 1, (2010), s. 29-51.
 • Śleszyński Wojciech, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.
 • Wyszczelski Lech, Wojna o polskie Kresy 1918-1921, Warszawa 2013.
 • Zielińska Nina, Postawy mieszkańców Wołynia w czasie wojny polsko-bolszewickiej (na podstawie raportów Towarzystwa Straży Kresowej), [w:] Społeczeństwo polskie w dobie pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 2001, s. 271-282.
 • Васюта Іван, Селянський рух на Західній Україні в 1919-1939 рр., Видавництво Львівського університету, Львів 1971.
 • Історія міст і сіл Української РСР в 26 т. Волинська область, Київ 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-890X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a19466a-afd2-4cd8-a470-d3668c7a4f05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.