Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(14) | 109-132

Article title

Rozpowszechnienie cyberbullyingu i innych form agresji elektronicznej wśród uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Authors

Content

Title variants

EN
Prevalence of cyberbullying and other forms of online aggression among Polish students with mild intellectual disability

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wyniki rozpowszechnienia agresji elektronicznej wśród gimnazjalistów z lekką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkół specjalnych (N=100). Pojęcie agresji elektronicznej obejmuje używanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. telefonów komórkowych lub komputerów podłączonych do Internetu) jako narzędzi do realizowania agresji. Ograniczone kompetencje społeczne i specyfika nowych mediów mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa niepełnosprawnych intelektualnie użytkowników Internetu. Więcej niż połowa respondentów (53%) przynajmniej raz w życiu stała się sprawcą agresji elektronicznej, a 65% było ofiarą wrogich działań zrealizowanych za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych. Piętnaście procent uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną doświadczyło cyberbullyingu, potencjalnie najgroźniejszej formy agresji elektronicznej, a co piąty okazał się sprawcą systematycznego i intencjonalnego krzywdzenia za pomocą nowych mediów. Wyniki badań pokazują relatywnie wysoki stopień zaangażowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w agresję elektroniczną, zarówno w roli ofiar, jak i sprawców. Artykuł zawiera również porównanie wyników zaobserwowanych w grupie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do ich rówieśników ze szkół ogólnodostępnych.
EN
The article deals with the topic of online aggression (cyberbullying) among mildly intellectually disabled adolescents attending special middle schools (N=100). Electronic aggression is a broad semantic concept encompassing the use of modern information and communication technologies as tools of aggression (e.g. mobile phones or computers connected to the Internet). Limited social competences and the specificity of new media can have influence on online safety of intellectually disabled Internet users. Fiftythree percent of the respondents have at least once in their life performed one electronic (online) aggression act, whereas 65% fell victim to a form of aggression performed over the Internet or a mobile phone. Fifteen percent of the intellectually disabled pupils experienced cyberbullying – potentially, the most harmful form of electronic aggression. Every fifth pupil admitted to the cyberbullying perpetration. What the data show is relatively high level of involvement of the pupils with mild intellectual disability in electronic aggression, both being a victim and/or a perpetrator.

Year

Issue

Pages

109-132

Physical description

Dates

published
2015-03-31

Contributors

author
  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4a1de751-55af-4f2e-98b7-e3a7fae10201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.