Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 63-77

Article title

Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie – rys historyczny

Content

Title variants

EN
History of exploitation of thermal waters in Uniejów

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the history of the exploitation of geothermal waters in Uniejów. Interest in the use of geothermal waters in the area Uniejów began in the late 1960s, when the parameters of water examined during the drilling of the well Koło IG-3 were found to be satisfactory. The first hydrogeological well was drilled in Uniejów in 1978. The next two wells were drilled in the early 1990s as part of a large project, which aimed at creation of two doublets and multi-variant use of geothermal waters in Uniejów. Unfortunately, the opening of geothermal installations had to wait until the year 2001. The article also describes the current development of geothermal energy and water in Uniejów.

Keywords

Year

Volume

1

Pages

63-77

Physical description

Contributors

 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, 30-059 Kraków, ul. Mickiewicza 30

References

 • Dembowska J., Marek S. (red.)., Profile głębokich otworów wiertnicznych Państwowego Instytutu Geologicznego. Zeszyt 69. Koło IG-3. Koło IG-4, Poddębice IG-1. Warszawa 1990, Wydawnictwa Geologiczne.
 • Dubiel S., Sapińska-Śliwa A., Opróbowanie otworów geotermalnych na podstawie wybranych doświadczeń w Polsce. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia. Zrównoważony Rozwój 48, 1, 2009, s. 41–62.
 • Górecki W., Ciągło J., Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania energii geotermalnej na Niżu Polskim. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 2, 2007.
 • Górecki W., Projekt wykorzystania dolnokredowych wód geotermalnych w synklinorium mogileńsko-łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Uniejowa. (w:) Materiały konferencyjne: Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem synklinorium mogileńsko-łódzkiego, Ślesin, 26-27.10.1990 r.
 • Sapińska-Śliwa A., (red.), Odnawialne źródła energii. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Kraków 2007.
 • Sapińska-Śliwa A., Techniczne i ekonomiczne zagadnienia zagospodarowania wody termalnej na przykładzie Uniejowa. Kraków 2010, Wydawnictwa AGH..
 • Sapińska-Śliwa A., Grzelińska E. 2010. Kosmetyki z uniejowską wodą termalną? Uniejowskie Strony: pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie, nr 3, 2010, s. 59.
 • Sapińska-Śliwa A., Kurpik J., Aktualne zagospodarowania wody i ciepła geotermalnego w Uniejowie. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia. Zrównoważony Rozwój, 1-2, 2011, s. 225-235.
 • Bentkowski A., Biernat H., Bujakowska K., Kapuściński J., Aneks do „Dokumentacji zasobów wód termalnych w kategorii B i C z utworów kredy dolnej regionu Uniejowa. Warszawa 2001, Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.,.
 • Bojarski L., Sokołowski A., Dokumentacja zasobów wód termalnych w kategorii C i B z utworów kredy dolnej regionu Uniejowa. Warszawa 1991, Państwowy Instytut Geologiczny,.
 • Kurpik J., Wielostronne wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Spółki „Geotermia Uniejów”. II Ogólnopolski Kongres Geotermalny, 23-25 września 2009 Bukowina Tatrzańska.
 • Krysiński J., Materiały archiwalne Sp. z o.o. „Geotermii Uniejów”. Informacje dotyczące możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Uniejowie do produkcji prądu”. Politechnika Łódzka. Pismo z dnia 29.01.2008 r. Uniejów.
 • Sapińska A., Wstępna koncepcja wykorzystania wód geotermalnych w Uniejowie. Arch. WFOŚiGW. Łódź 1999.
 • Sapińska A., Stan prac przy budowie zakładu geotermalnego w Uniejowie. (w:) Międzynarodowe Seminarium „Rola energii geotermalnej w zrównoważonym rozwoju regionów mazowieckiego i łódzkiego”, Osuchów 4-6 października 2000, Sympozja i Konferencje nr 45, PAN IGMiE. Kraków.
 • Żebrowska A., Sysa-Jędrzejowska A., Mec A., Galikowska K., Żebrowski M., Ocena działania wody geotermalnej ze złóż Uniejowa na wchłanianie zmian skórnych w przebiegu łuszczycy – badania wstępne. (w:) XIX Kongres Balneologiczny, Szczawno-Zdrój 11-13 września 2003, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej.
 • Żebrowski M.R., Wpływ kąpieli całkowitej ciepłej połączonej z kąpielą perełkową w geotermalnej wodzie uniejowskiej na stężenie pro- i przeciwzapalnych cytokin w surowicy osób zdrowych. (w:) XIX Kongres Balneologiczny, Szczawno-Zdrój 11-13 września 2003, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej.
 • Żebrowski M.R., Dróżdż J., Molas J., Krauze E., Wolska A., Kujawski R., Cała J., Foryś S., Debiec R., Żebrowska A., Ocena bezpieczeństwa stosowania zabiegów z uniejowskiej wody geotermalnej. Wpływ kąpieli całkowitej cieplnej połączonej z kąpielą perełkową na wartość ciśnienia tętniczego oraz wpływ inhalacji na parametry bronchokonstrukcyjne. (w:) XIX Kongres Balneologiczny, Szczawno-Zdrój 11-13 września 2003, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4a1eac3a-22b3-4146-aaa0-38c76437d4b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.