PL EN


2015 | 61 | 77-80
Article title

Thalers and „ephimek” coin with marks in the collection of the National Museum of History and Ethnography „Pereyaslav”, as a source for learning about the circulation of currency in the Ukraine in the 16th-18th centuries

Content
Title variants
PL
Talary i „efimek” ze znakami w zbiorze Narodowego Muzeum Historyczno-Etnograficznego „Perejaslav” jako źródło do poznania obiegu pieniężnego na Ukrainie w wiekach XVI-XVIII
RO
Талеры и ефимок с признаками в коллекции Национального историко-этнографического заповедника „Переяслав”, как источник денежного обращения в Украине в XVI-XVIII веках
Languages of publication
RO
Abstracts
RO
Особый интерес представляют крупные серебряные талеры, чеканенные от имени правителей государств Западной Европы, получившие широкое распространение тоже на восточном европейском денежном рынке. В фондах Национальнoго историко-этнографического заповедника „Переяслав” хранятся неопубликованные раньше талерные монеты имевшие распространение на денежном рынке украинских земель. Они добавляют данные об монетном обращении на территории Украины XVII-XVIII веков. Особый интерес представляют крупные серебряные талеры, чеканенные от имени правителей государств Западной Европы, получившие широкое распространение тоже на восточном европейском денежном рынке. В фондах Национальнoго историко-этнографического заповедника „Переяслав” хранятся неопубликованные раньше талерные монеты имевшие распространение на денежном рынке украинских земель. Они добавляют данные об монетном обращении на территории Украины XVII-XVIII веков.
EN
Thalers struck by Central European rulers were in circulation in the Eastern part of Europe too. Among the numismatic holdings of the “Pereyaslav” National Museum in Ukraine are coins of this type, which were in circulation throughout Ukrainian territory. The present publication of the Museum holdings of coins of this type supplements our picture of coin circulation in Ukraine in the 17th and 18th centuries.
PL
Stałe zainteresowanie budzą srebrne talary wybite przez władców Europy Zachodniej, które szeroko obiegały również na rynkach Europy wschodniej. W zbiorach narodowego muzeum „Perejeslav” znajdują się dotychczas nieopublikowane talary, które trafiły na terytorium Ukrainy. Ich publikacja uzupełnia dane na temat obiegu pieniężnego na ziemiach Ukrainy w XVII i XVIII w.
Year
Volume
61
Pages
77-80
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Кировоградский национальный технический университет
References
 • Бакалець О.А. 2004. Талер в грошовому обігу України кінця XVI – першої чверті XVIII ст. Бар.
 • Безпалько В.В. 2012. Назви монетних номіналів у повсякденних практиках населення Волині останньої третини XVI ст.: нові відкриття. B: Збірник наукових праць ІІ міжнародної наукової конференції „Расмір: Східна нумізматика” – 9-11 серпня 2012. Одеса, 75-82.
 • Безпалько В.В., Висотін М.Б., Ворончук І.О., Кучерук М.М., Чубик Ю.І. 2014. Українське повсякдення Ранньомодерної доби: Збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. Київ.
 • Бойко-Гагарін А.С. 2012. Фальсифікат з епохи трансільванського талера Сигізмунда Баторія. „Львівські нумізматичні записки” 6-7 [2009-2010], 39-41.
 • Dutkowski J. 2012. Talary Jana Kazimierza. Gdańsk.
 • Кобринец В.А. 2014. К вопросы о „ефимках с признаками” в Беларуси (по материалам Актовой книги Полоцкого магистрата 1656-1657 гг.). B: В.А. Кобринец, Сборник научных трудов „Ученые записки”, т. 18. Витебск, 38-44.
 • Kopicki E. 1995. Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych. Warszawa.
 • Kopicki E. 2007. Monety Zygmunta III Wazy. Szczecin.
 • Котляр М.Ф. 1971. Грошовий обіг на території України доби Феодалізму. Киев.
 • Коцур В.П. 2015. Єфімок з признаком у колекції Національного історико-етнографічного заповідника „Переяслав”. B: Тези доповідей ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки”, 5-6 листопада 2015 р. Кіровоград-Київ-Переяслав-Хмельницький, 59-60.
 • Кравченко М.В., Яковенко Н.М. 1990. Торгівля на Україні XIV – середина XVII століття, Волинь та Наддніпрянщина. Київ.
 • Мельникова А.С. 1989. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. История русской денежной системы с 1533 по 1682 год. Москва.
 • Спасский И.Г. 1960. Денежное хозяйство Русского государства в середине XVII века и реформы 1654-1663 гг. B: Археологический ежегодник за 1959 год. Москва, 103-156.
 • Стрижакова Н.А. 1998. Імператорські таляри Німецької (Св. Римської) імперії у нумізматичній збірці НМІУ. B: Матеріали наукової конференції „Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України [„Музейні читання”], 17-18 грудня 1996. Київ, 72.
 • Супруненко А.Б. 1985. Исследование на Полтавщине. B: Археологические открытия 1983 года. Москва, 361-362.
 • Шугаевский В.А. 1918. Монета и денежный счет в Левобережной Украине в XVII веке (краткий очерк). Чернигов.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0065-0986
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a2322e5-9e1f-42bc-992a-769d3edd5041
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.