PL EN


2018 | 3 | 31-34
Article title

Security versus Threat – Interrelations

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The issue of interrelations between security and threat has a history as long as the history of mankind. Human beings since the beginning of times have always had needs of higher and lower importance, these needs sometimes collide with the needs and interests of others, thus creating a threat. Originally, the meaning of the term ‘security’ was limited only to the armed protection of territories against the enemies from neighboring countries. With time other layers of threat were recognized and determined. Nowadays, protection against external aggression is just one of many threats which must be dealt with to provide security to a state, other threats are related to economic, ecological, social or cultural aspects.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
31-34
Physical description
Dates
published
2018-10-30
Contributors
References
 • Balcerowicz, B., Pawłowski, J., Ciupiński, A. and Łepkowski, W. (2002). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, p.13, 31-32.
 • Dworecki, S. (1996). Od konfliktu do wojny. Warszawa, pp.18-19.
 • Górka-Winter, B. and Dębski, S. (2003). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa. Warszawa, pp.22-23.
 • Hołyst, B. (1997). Wiktymologia,. Warszawa, pp.64-65, 72-73.
 • Kołodziński, E. (2011). Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem. [online] Available at: http://www.uwm.edu.pl/kis [Accessed 5 Feb. 2011].
 • Korycki, S. (1994). System bezpieczeństwa Polski. Warszawa, p.54.
 • Kunikowski, J. (2005). Słownik terminów z zakresu wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, p.169.
 • Leszczyński, M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Difin, p. 61.
 • Malinowski, B. (2001). Wolność i cywilizacja oraz studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii i polityki społecznej. Warszawa: PWN, pp.42, 454.
 • Ostojski, J. (2007). Bezpieczeństwo narodowe. Konspekt, 2, p.26.
 • Ostrokólski, A. (2004). Doskonalenia systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych.
 • Parsons, T. (2009). System społeczny. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, p.200.
 • Prońko, J. (2001). System kierowania reagowaniem kryzysowym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska. Ph.D. Akademia Obrony Narodowej.
 • Reber, A. and Reber, E. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, p.535.
 • Sienkiewicz, P. (2018). Teoria i inżynieria bezpieczeństwa systemów. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 1(66), p.252.
 • Sillami, N. (1994). Słownik psychologii. Katowice: Książnica, p.210.
 • Sjp.pwn.pl. (2018). Słownik języka polskiego PWN. [online] Available at: http://sjp.pwn.pl/ [Accessed 14 Feb. 2013].
 • Skorupka, S., Auderska, H. and Łempicka, Z. (1989). Mały słownik je̜zyka polskiego. Warszawa, p.965.
 • Sosada, K., Żurawiński, W. and Niczyporuk, A. (2011). Pomoc medyczna w zdarzeniach masowych i katastrofach. In: Medycyna ratunkowa i katastrof. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, p.370.
 • Szmyd, J. (2000). Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna. In: P. Tyrała, ed., Zarządzanie bezpieczeństwem. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, p.47.
 • Szymczak, M. (1995). Słownik języka polskiego. PWN, vol.1.
 • Świniarski, J. (1997). O naturze bezpieczeństwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza ULMAK, p.42.
 • Wiśniewski, B. and Zalewski, S. (2006). Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej. Bielsko-Biała.
 • Wolanin, J. (2005). Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Warszawa: [Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa], pp.15-17.
 • Zięba, R. (1989). Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. Sprawy Międzynarodowe, pp.50-51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a257461-3103-4822-817a-b55494f23d79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.