PL EN


2014 | 6/2014 | 101-120
Article title

Wzmacnianie czynników chroniących w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni szkoły w programach liderów rówieśniczych w kontekście koncepcji resilience

Title variants
EN
The role of protective factors into youth leaders coach prevention programmes and safe space building in resilience theory in school’s crime prevention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja programów liderów młodzieżowych i pokazanie możliwości ich realizacji w ramach szkolnego programu profilaktyki społecznej w kontekście koncepcji resilience (odporności psychicznej). Wzmacnianie czynników chroniących w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni szkoły jest warunkiem efektywności programów profilaktycznych, realizowanych na terenie szkoły. Ich celem powinno być tworzenie bezpiecznej przestrzeni, wolnej od przemocy rówieśniczej.
EN
This article includes the analysis of possibility youth leaders coach prevention programmes in school crime prevention programmes in context of resilience theory.
Year
Issue
Pages
101-120
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
 • Jagiellonian University in Kraków
References
 • Annunziata D., Hogue A., Faw L,m Liddle H.A. (2006), Family functioning and school success in at – risk, inner-city adolescents, “Jurnal of Adolescence”, 35 (1).
 • Bonnano G. (2004), Loss, trauma, and human resilience. Have we underestimated the human capacity to thieve after extremely aversive events?, “American Psychologist”, vol. 59 (1).
 • Borucka A., Ostaszewski K. (2012), Czynniki i procesy resilience wśród dzieci krzywdzonych, [w:] Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 3(40): Resilience – pozytywna adaptacja dzieci krzywdzonych.
 • Caplan N. (1989), The boat people and achievement in America: A study of family life, hard work, and cultural values, University of Michigan Press.
 • Craig A.O., Bond L., Burns J.M., Vella-Bronrick D.A., Sawyer S. M. (2003), Adolescent resilience: a concept analysis, “Jurnal od adolescence”, Vol. 26.
 • Czapska J., Krupiarz W. (1999) (red.) Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, ISP, Warszawa.
 • Czapska J. (2012), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Crouch S., Shaftoe H., Fleming R. (2001), Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle, Arkady.
 • Wyżykowski A. (2004), Przestrzeń bezpieczna, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Fergus S., Zimmerman M.A. (2005), Adolescent resilience: A framework for understanding healthy development in the face of risk, “Annual Review of Public Health”, Vol. 26. Garmezy N. (1985), Stress-Resistant Children: The search for Protective Factors. W; Stevenson(red.), Recent Research in Developmental Psychopatology, Oxford–New York–Toronto–Sydney–Paris–Frankfurt: Pergamon Press.
 • Gaś Z. (1992), Program Rówieśniczych Doradców jako forma podejścia rówieśniczego o charakterze wczesnej interwencji, Pracownia Wydawnicza Fundacji „Masz szansę”, Lublin.
 • Gaś Z. (1993), Profilaktyka uzależnień, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Gaś Z. (1994), Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Gaś Z. (1995), Pomoc psychologiczna młodzieży, WSPiS, Warszawa.
 • Gaś Z. (1998), Psychoprofilaktyka: Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Konopczyński M. (2007), Twórcza resocjalizacja w warunkach penitencjarnych. Utopia czy rzeczywistość. W: Urban B., (red.), Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.
 • Luthar S.S., Cicchetti D., Becker B. (2000), The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development 71 (3).
 • Luthar S.S., Zelezo L.B. (2003), Research on Resilience. An Integrative Review. W: Luthar S.S., (red.), Resilience and Vulnerability, Cambridge University Press.
 • Luthar S.S. (2006), Resilience in development A synthesis of research across five decades. W; Cicchetti D., Cohen D.J., (red.), Developmental Psychopatology: Risk, disorder, and adaptation, Vol. 3 (2 edition), New York: Wiley.
 • Masten A.S., Powell J.L. (2003), A Resilience framework for Research Policy and Practice. W: Luthar S.S. (red.), Resilience and Vulnerability, Cambridge University Press.
 • Rutter M. (1987), Psychological Resilience and Protective Mechanisms, “American Jurnal of Otrhopsychiatry”, nr 57(3).
 • Masten A.S., Obradović J. (2006), Competence and resilience in development. W: Annals of the New York Academy of Science.
 • Masten A.S. (2007), Resilience in developing system: Progress and promise as the fourth waves rises, “Development and Psychopathology”, Vol. 19.
 • Newman O. (1996), Creating Defensible Space, U.S. Departament of Housing and Urban Development, Office of Policy Development and Research, Washington D.C.
 • Nowak B.A. (2011), Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pokruszyński W. (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wydawnictwo WSGE, Józefów.
 • Resnik H.S., Gibas J. (1981), Types of peer program approaches. W: Adolescent peer pressure: theory, corelates aln program implications for drug abuse prevention, NIDA, Rockville.
 • Rutter M. (1987), Psychological Resilience and Protective Mechanisms, “American Jurnal of Otrhopsychiatry”, nr 57(3).
 • Rutter M. (2006), Implication of Resilience Concept for Scientific Understanding. Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 1094: Resilience of Children.
 • Rutter M. (2008), Developing concepts in developmental psychopathology. W: J.J. Hudziak (red.), Developmental psychopathology and wellness: Genetic and environmental influences, Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
 • Rylke H., Tuszewski T. (2004), Powrót do źródeł. O profilaktyce w szkołach, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce.
 • Sameroff A., Rosenblaum K. (2006), Psychosocial Contraints on the Development of Resilience.
 • Annals of the New York Academy of science, Vol. 1094: Resilience in Children.
 • Schinke S.P., Blythe B. (1982), Cognitive-behavioral prevention of children’s smoking, “Child Behavior Therapy”, nr 3.
 • Shernoff, D.J. & Schmidt, J.A. (2008). Further evidence of an engagement-achievement paradox among U.S. high school students, „Journal of Youth and Adolescence”, nr 37.
 • Werner E.E. (1994), Overcoming the odds, “Developmental and Behavioral Pediatrics”, Vol. 15 (2).
 • Sęk H. (2003), Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia. W: Z. Jurczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szymańska J. (2002), Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
 • Tull M. (2007), Posttraumatic Stress (PTSD): Overcoming Trauma, American Psychological Association.
 • Urban B. (2005), Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wallis A. (1971), Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PIW, Warszawa.
 • Wallins A. (1977), Miasto a przestrzeń, PIW, Warszawa.
 • Wekerle G., Whitzman C. (1993), Safe Cities. Guidelines For Planning, Design, And Management, Van Nostrand Reinhold.
 • Werner E.E. (1994), Overcoming the odds, “Developmental and Behavioral Pediatrics”, Vol. 15 (2).
 • Werner E.E. (2000), Protective factors and individual resilience. W: Shonkoff S.J., Meisels S. J., (red.), Handbook of Early Child Intervention, New York–Cambridge.
 • Yates T.M., Egeland B., Sroufe A. (2003), Rethinking resilience: A developmental process perspective.
 • W: Luthar S.S., (red.), Resilience and Vulnerability, Cambridge University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a2710c2-7e1a-4c33-8108-ed20285c1156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.