PL EN


2015 | XVII (XXVI) | 321-345
Article title

Emigration as an artistic turning point – Ignacy Szczedrowski, Konstanty Kukiewicz and Tadeusz Gorecki at the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg

Content
Title variants
PL
Emigracja jako artystyczny punkt zwrotny - Ignacy Szczedrowski, Konstanty Kukiewicz i Tadeusz Gorecki w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article describes a turning point in an individual artistic development as a result of emigration and study abroad. The discussion centers on three artists from Vilnius, who after receiving initial training, left to study at the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg. The decision to leave their home city was forced by the changes in the political situation. In 1832, as a result of the repressions in the aftermath of the November Uprising, the Vilnius University was closed, and so was its school of painting. For each of the artists examined in this article, the years of study at the Saint Petersburg Academy became a turning point in the development of their personal style, though each of them chose a different artistic path: Ignacy Szczedrowski was inspired by the so-called “Venetsianov school of painting”, Konstanty Kukiewicz learned from the old Dutch genre and battle paintings, and Tadeusz Gorecki was influenced by the approved academic doctrine. The purpose of this article is to demonstrate how a stay in Saint Petersburg completely changed the approach of the three painters to art, and left its imprint not only on their artistic achievements, but also on the course of their painting careers and personal lives.
PL
Artykuł podejmuje problematykę zwrotu w indywidualnym rozwoju artystycznym, który jest efektem emigracji i studiów zagranicznych. Podstawą rozważań są sylwetki trzech artystów pochodzących z Wilna, którzy po początkowej nauce w rodzimym środowisku wyjechali na studia do Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Decyzja o opuszczeniu rodzinnego miasta wymuszona została zmianą sytuacji politycznej. W 1832 roku, w wyniku represji po Powstaniu Listopadowym, zamknięto Uniwersytet Wileński wraz ze szkołą malarstwa. Dla każdego z omawianych w artykule artystów lata nauki w Akademii stały się punktem przełomowym w wykrystalizowaniu się indywidualnego stylu malarskiego, choć każdy z nich poszedł inną drogą twórczą: Ignacy Szczedrowski wszedł w krąg tak zwanej „szkoły Wenecjanowa”, Konstanty Kukiewicz odkrył dla siebie dawne holenderskie malarstwo rodzajowo-batalistyczne, zaś Tadeusz Gorecki uległ wpływom powszechnie cenionej doktryny akademickiej. Celem artykułu jest wykazanie w jaki sposób pobyt w Petersburgu całkowicie przekształcił podejście tych trzech malarzy do sztuki, odciskając piętno nie tylko na ich dorobku artystycznym, lecz również przebiegu kariery malarskiej i życiu osobistym.
Year
Volume
Pages
321-345
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Aleksandravičiūtė Aleksandra et al. (2002) Lietuvos dailės istorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla.
 • Alexeyeva Tatyana (1984) Venetsianov and His School, transl. C. Justice, Y. Kleiner, Leningrad: Aurora Art Publishers.
 • Bazylow Ludwik (1964) Polacy w Petersburgu, Warszawa: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 • Drema Vladas, Polanowska Jolanta (1986) Kukiewicz Konstanty Benedyk Antoni, biogram, [in:] J. Maurin-Białostocka, J. Derwojed, ed., Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, vol. IV, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, pp. 347-349.
 • Duparc Frederic J. (1993) Philips Wouwerman, 1619-1668, „Oud Holland” vol. 107, no. 3, pp. 257-286.
 • Gosudarstvennyy Russkiy muzey. Zhivopis'. Pervaya polovina XIX veka. Katalog (2007), Sankt-Peterburg: Palace Editions.
 • Gray Rosalind P. (2000) Russian Genre Painting in the Nineteenth Century, Oxford: Clarendon Press.
 • „Illustratsija” (1847) no. 15, p. 3.
 • Iwaszkiewicz Jerzy (1854) Kilka słów z powodu wzmianki o obrazie P. Goreckiego, „Tygodnik Petersburski” no. 92, pp. 686-687.
 • Janoniene Rūta (1996) Okres międzypowstaniowy 1831-1863, [in:] J. Malinowski, M. Woźniak, R. Janonienė, ed., Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje, Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie, pp. 53-59.
 • Jaworska Janina (1972) Album Wileńskie i jego wydawca Jan Kazimierz Wilczyński w świetle korespondencji z Konstantym Świdzińskim, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” vol. XVI, pp. 289-386.
 • Jaworska Janina (1976) Album Wileńskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” vol. XX, pp. 213-380.
 • Juodelis Petras, ed. (1969) Lietuvos Daile XVI-XIX a. Tapyba. Skulptura. Katalogas, Vilnius: Lieluvos TSR Dailes Muziejus.
 • Katalog Galeryi Obrazów w Muzeum im. Mielżyńskich (1912) Poznań: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
 • Kondakov Sergěj N. (1914) Spisok russkich chudožnikov k jubilejnomu spravočniku Imperatorskoj Akademii Chudozestv, Petersburg: Tovariščestvo R. Golike, A. Vil'borg.
 • Kraszewski Józef I. (1850) Album wileńskie J. K. Wilczyńskiego, obywatela powiatu wiłkomierskiego [recenzja], Wilno.
 • Kraszewski Józef I. [Bolesławita B. (pseud.)] (1869) Z roku 1868. Rachunki, Poznań: Księgarnia Jana Żupańskiego.
 • „Kurjer Warszawski” (1849), no. 285, p. 1508.
 • Leonteva Galina K. (1986) Karl Pavlovich Bryullov, Leningrad: Khudozhnik RSFSR.
 • Mokritsky Apollon N. (1931) Vospominaniya ob. A. G. Venetsianove i uchenikakh ego, [in:] A.M. Efros, A.P. Myuller, ed., Venetsianov v pis’makh khudozhnika i vospominaniyakh sovremennikov, Moskva: Academia, pp. 68-73.
 • Mycielski Jerzy (1896) Sto lat dziejów malarstwa w Polsce 1760-1860, Kraków: Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej.
 • Mytariewa Kira (1972) O wzajemnych kontaktach wileńskiej Szkoły Malarstwa i Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, vol. 16, pp. 251-287.
 • Mytariewa Kira (1973) Związki Wańkowicza i Smokowskiego z Petersburską Akademią Sztuk Pięknych po ich wyjeździe, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, vol. 17, pp. 337-343.
 • O artystach (1842) „Tygodnik Petersburski”, no. 69, p. 477.
 • „Opiekun Domowy” (1869) no. 35, p. 273.
 • Pawłowicz Edward (1881) Rzut oka na stanowisko malarstwa polskiego wobec sztuki u obcych, „Przegląd Biblijograficzno-Archeologiczny”, vol. II, pp. 486-496.
 • Petrov V. N. (1949) K. Brjullov, Moskva: Gos. izd-vo Izobrazitelʹnogo Iskusstva.
 • Philips Wouwerman (1619-1668) (2009) Haga: Museumslandschaft Hessen Kassel / Royal Picture Gallery Mauritshuis.
 • Rastawiecki Edward (1850) Słownik malarzów polskich, tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, vol. I, Warszawa: Drukarnia S. Orgelbranda.
 • Rastawiecki Edward (1850-54) Album Wileńskie, wydawane przez pana J.K. Wilczyńskiego, „Pamiętnik Sztuk Pięknych”, pp. 60-64.
 • Rosenblum Robert (1957) The Origin of Painting: a Problem in the Iconography of Romantic Classicism, „The Art Bulletin”, vol. 39, no. 4, pp. 279-290.
 • Schumacher Birgit (2006) Philips Wouwerman. The Horse Painter of the Golden Age, Doornspijk: Davaco Publishers.
 • Širkaitė Jolanta (2006) Dailininkai Römeriai. The Artists of the Römer family, Vilnius: Kultüros, Filosofijos ir Meno Institutas.
 • Skalska-Miecik Lija (1989) Polscy uczniowie petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych w XIX i na początku XX wieku, [in:] Polscy uczniowie Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu w XIX i na początku XX wieku. Katalog wystawy, Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, pp. 14-23.
 • Sobieszczański Franciszek M. (1843) Rzut oka na historyą malarstwa w Polsce, „Dziennik krajowy”, no. 134, p. 4.
 • Suchocka Dorota, ed. (2008) Katalog dzieł malarstwa, rysunku lawowanego i rzeźby ze zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu.
 • Suchocka Dorota, ed. (2005) Malarstwo polskie 1766-1945, Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu.
 • Suris B. (1954) Iz istorii svyazey pol’skogo izobrazitel’nogo iskusstva s russkoy khudozhestvennoy kul’turoy, „Iskusstvo”, no. 1, pp. 56-66.
 • Suris B. (1957) Ignatij Stiepanowicz Szczedrowskij, Moskva.
 • Tadeusz Gorecki (Notatka biograficzna) (1868) „Tygodnik Illustrowany”, no. 17, p. 195.
 • Tadeusz Gorecki (1868) „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu”, pp. 377-379.
 • Uziębło Lucjan (1937) Z dawnych sylwetek wileńskich. Kazimierz Bachmatowicz i Konstanty Kukiewicz, „Dziennik Wileński”, no. 74, p. 4.
 • Wystawa w Akademii Kunsztów w Petersburgu, roku 1854 (1854) „Tygodnik Petersburski”, no. 88, pp. 657-658.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a28a168-c415-45da-9ab7-fed0b70eb394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.