PL EN


2017 | 6 | 2 | 118-129
Article title

Zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej w prawie Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Air traffic management and air navigation services in European Union law – selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W systemie prawa lotniczego UE problematyka zarządzania ruchem lotniczym (ATM) i zapewniania służb żeglugi powietrznej (ANS) ujęta jest w rozporządzeniach dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) oraz powiązanych z nimi przepisach dotyczących funkcjonowania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W artykule zaprezentowano przegląd wybranych regulacji dotyczących operacyjnych i ekonomicznych aspektów działalności służb ATM/ANS w przestrzeni powietrznej państw członkowskich UE i państw uczestniczących w programie SES.
EN
In aviation law of the EU, the issue of air traffic management (ATM) and air navigation services (ANS) are included in regulations relating to the Single European Sky (SES) and those concerning the operation of the European Aviation Safety Agency (EASA). This article presents a review of selected operating regulations and economic aspects of the activities of the ATM/ANS service providers in the airspace of EU Member States and countries participating in the SES programme.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
118-129
Physical description
Dates
published
2017-04-30
printed
2017-04-30
Contributors
  • Doktor inż. pil.; adiunkt w Katedrze Lotnictwa Cywilnego Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a297666-d6af-4eda-a8ce-c87ef0deea54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.