PL EN


2009 | 09 | 135-153
Article title

Budownictwo drewniane w Szadku

Authors
Content
Title variants
EN
Timber buildings in Szadek
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Szadek had been built up with timber houses and wooden buildings across the ages, before the first brick constructions appeared two hundred years ago, and have become the dominant type of building. Unfortunately, the remaining wooden construction that have not vanished and are the main existing evidence of former wood-based spatial development, are often considered to be an unimportant leftover. As a result, very few timber constructions retained their original shape and character. Today, timber buildings constitute 17 percent of Szadek’s present area of the 1378 buildings in Szadek, 240 are made of wood, including 61 used for permanent accommodation. Bad technical conditions and poor engineering quality are the main problem. In most cases it is described as bad or very bad. The lack of appropriate preservation procedures results in different types of erosion. Poor fire protection exposes the wooden objects to high risk of catching fire. Timber construction have always been connected with cultural identity of regions and their unique features and attributes. Today, they are formally governed by local authorities and should be protected as they are an important element of Poland’s tradition.
Year
Issue
09
Pages
135-153
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Balińska D., Przemijająca drewniana zabudowa Augustowa, [w:] W. Czarnecki, M. Proniewski (red.), Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, Białystok 2004.
 • Bogusz W., Projektowanie architektoniczne i budownictwo regionalne, Warszawa 1988.
 • Borcz Z., Nied wiecka-Filipiak I., Wiejska zabudowa drewniana, tradycja i współczesność , [w:] W. Czarnecki, M. Proniewski (red.), Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, Białystok 2004.
 • Chlebowski B., Wawelski W. (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, Warszawa 1890.
 • Ewidencja nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Szadek.
 • Kornecki M., Drewniane kościoły w Polsce i ich zagrożenia, [w:] E. Oko (red.), Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń , Toru 2005.
 • Krassowski C. W., Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich, t. 1–4, Warszawa 1989.
 • Krassowski C. W., Początki osadnictwa i architektury drewnianej na ziemiach Polski, ,,Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1987, t. 32.
 • Kufel-Dzierzgowska A., Pradzieje sieradzkiego, [w:] J. Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
 • Lech J., Tradycyjny dom chłopski i jego użytkowanie na obszarze środkowej Polski, [w:] Kultura wsi Polski środkowej w procesie zmian, t. 2, „Prace i Materiały Muzeum Etnograficznego w Łodzi” 1979, Seria Etnograficzna, nr 20.
 • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
 • Mielczarek Z., Budownictwo drewniane, Warszawa 1994.
 • Misiuk R., Budownictwo drewniane okolic Białegostoku – szanse rozwojowe, [w:] W. Czarnecki, M. Proniewski (red.), Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, Białystok 2004.
 • Strzelecki G. (red.), Zabytkowe obiekty drewniane województwa łódzkiego: stan techniczny na przełomie XX i XXI wieku, Łódź 2006.
 • Olszak P., O potrzebie budowy domów z drewna, http://www.stomasz.pl/, 28 II 2009.
 • Pudlis E., Drewno, surowiec wszechczasów, Warszawa 2005.
 • Ruszczyk G., Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Warszawa 2007.
 • Tłoczek I., Polskie budownictwo drewniane, Wrocław 1980.
 • Ustawa z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, DzU 2003, nr 162, poz. 1568.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a29e801-5a56-4abc-8463-fee19c30e11f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.