PL EN


2016 | VI | 42-46
Article title

Kontrowersje wokół pojęcia „system prawa”

Authors
Content
Title variants
EN
Controversy around the concept of “system of law”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne systemy prawa krajowego charakteryzuje tendencja w kierunku coraz większej otwartości. Jednak pojawiają się nowe uwarunkowania wynikające z relacji, w jakich pozostaje system prawa krajowego z innymi systemami prawa. Artykuł jest głosem w dyskusji w kwestii aktualności tego pojęcia na przykładzie prawa polskiego.
EN
Modern systems of national law which is characterized by a trend toward increasing openness. However, there are new conditions resulting from the relationship, in what remains of the national legal system with other systems of law.n The article is a voice in the discussion of the news of this concept on the example of Polish law.
Year
Volume
VI
Pages
42-46
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
References
  • Biernat S., Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
  • Gryniuk A., Granice prawa, [w:] Nam hoc natura aequum est..., Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Justyńskiego w siedemdziesięciolecie urodzin, Toruń 2012.
  • Helios J., Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej a multicentryczność w porządku prawnym Unii Europejskiej, [w:] J. Helios, W. Jedlecka (red.), Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej, Toruń 2013.
  • Masternak-Kubiak M., Zasada autonomii prawa wspólnotowego i praktyka jej stosowania w Polsce, [w:] M. Granat (red.), Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski, Warszawa 2007.
  • Skrzydło-Tefelska E., Źródła prawa Wspólnot Europejskich, [w:] R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska (red.), Prawo europejskie. Zarys wykładu, Lublin 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-4601
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a2c2ddc-ae02-45d4-96b3-378a396b18b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.