PL EN


2020 | 46 | 1 (175) | 97–119
Article title

Funkcja miasta w migracjach urodzonych za granicą pracowników akademickich. Przypadek Europy Środkowej

Authors
Content
Title variants
EN
The Function of the City in Academic Migration. The Case of Central Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje, w jaki sposób urodzeni za granicą pracownicy uczelni i instytucji badawczych zlokalizowanych w Polsce i w Słowacji korzystają z oferty kulturalnej i infrastruktury miast, w których podjęli pracę. Badania, oparte na indywidualnych wywiadach pogłębionych (IDI), pokazały cztery powracające wzorce dotyczące interakcji z miastem. Opierając się na podmiotowej rekonstrukcji przekonań uczestników badania, wyrażonej w formie narracji, można wyróżnić dwa style aktywne i dwa pasywne. Aktywne to „zachwyt miastem europejskim”, charakterystyczny głównie dla przybyszów z Ameryki Północnej oraz „życie w obrębie diaspory”. Style pasywne określam zaś mianem „instrumentalnego kontaktu z miastem”, typowego dla pracowników dojeżdżających z państw sąsiednich wyłącznie do pracy oraz „kontaktu powierzchownego”, czyli mało intensywnych kontaktów z podstawowymi instytucjami dostępnymi w mieście ze względu na brak czasu, charakterystyczny dla pracy akademickiej, w której trudno oddzielić od siebie aktywności zawodowe i pozazawodowe.
EN
The paper analyzes how the foreign-born employees of universities and research institutions located in Poland and Slovakia benefit from the cultural offer and infrastructure of the cities, where they work. A study, based on individual in-depth interviews (IDI), has discovered four recurring patterns of interaction with urban culture. Based on the subjective reconstruction of the participants’ beliefs expressed in their narratives, two active styles and two passive styles can be distinguished. The active are: “the admiration of a European city”, typical for academics arriving from North America as well as “diaspora life”. The passive are: “instrumental contact with the city”, typical for commuters from neighboring countries states only for work and “fleeting contacts” with basic institutions available in the city due to lack of time, characteristic of academic work that often affects work-life balance.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a2d6fcb-58cd-44ff-b950-d0c096c2ffd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.