PL EN


2012 | 1(9) | 173-180
Article title

Literatura polska w komiksowych planszach

Content
Title variants
EN
Polish Literature in Comics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Comics as one of the texts of culture becomes a mediating element between cultures. The article attempts to answer the question whether the history of Polish literature presented in a form of a comics can influence the way in which Polish literature is regarded and enlarge its readers’ number that is very limited outside of Poland. The author of the article also at-tempts to study the presence of Polish literary works (mostly novels) in multiple¬ panel com-ics, both in Poland and abroad.
Year
Issue
Pages
173-180
Physical description
Contributors
References
  • Hopfinger M., 2003, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa: Sic!
  • Kozłowski A., 1991, Literatura piękna w nauczaniu języków obcych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
  • Miazga J., Ozga J., 2001, Quo vadis – komiks na motywach powieści Henryka Sienkiewicza, Kielce: Kolporpress SA.
  • Porębski M., 1972, Ikonosfera, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Szyłak J., 1998, Komiks: świat przerysowany, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  • Szyłak J., 2000, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  • Toeplitz K.T., 1985, Sztuka komiksu, Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa: Czytelnik.
  • Woldan P., Glanc¬ Szymański J., 1999, Ogniem i mieczem – komiks na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, Łódź: Westa Druk.
  • Wysłouch S., 1994, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa: PWN.
  • Żabski T., red., 1997, Słownik literatury popularnej, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a315452-d396-453b-8fa2-0eac4d95b66f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.