PL EN


2014 | 28 | 23-37
Article title

Kierunki przemian regionów turystyki wypoczynkowej w warunkach kryzysu gospodarczego na przykładzie Algarve w Portugalii

Content
Title variants
EN
Trends in leisure tourism regions under economic crisis conditions based on the example of Algarve in Portugal
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Algarve jest regionem turystyki wypoczynkowej charakteryzującym się bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną i dostępnością komunikacyjną (lotniczą i samochodową). To jeden z najważniejszych regionów wypoczynkowych Portugalii oraz miejsce wypoczynku dla obywateli Niemiec i Wielkiej Brytanii. Bliskie sąsiedztwo Hiszpanii sprawia, że regiony te konkurują ze sobą o klientów w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Głównym celem opracowania jest analiza wpływu kryzysu gospodarczego na wielkość ruchu turystycznego w południowej części Portugalii oraz próba oceny działań prowadzących do zmniejszenia bądź wyeliminowania negatywnych skutków. W artykule przedstawiono szereg rozwiązań instytucjonalnych zmierzających do zwiększenia ruchu turystycznego, np. poprzez zmniejszenie zjawiska sezonowości oraz innowacje produktowe i procesowe, które w zasadniczy sposób mogą obniżyć koszty funkcjonowania podmiotów gospodarczych branży turystycznej.
EN
Abstract The phenomenon of spatial concentration of tourist activity leads directly to the emerging of tourist regions understood as spatial units with a dominant function of tourism. The aftermath of a crisis is most visible in the areas of tourist reception and take the form of a decreased tourist activity, which leads to lower income of companies working in the tourist industry. Algarve is a region of leisure tourism characterized by a well-developed tourism infrastructure and transportation availability (by air and land). The area is one of the biggest leisure regions of Portugal and a holiday destination for citizens of countries such as Germany or the UK. The vicinity of Spain causes the two countries to compete for their clients in the conditions of changing economical trends. The main goal of this case study is the analysis of the influence of the economic crisis on the volume of tourist activity in the Northern part of Portugal and the attempt at evaluating actions taken to decrease or eliminate the results of that crisis. The article presents a variety of organizational solutions aiming at increasing the tourist activity. Examples of such actions include reducing seasonal fluctuations or product and process innovation which could considerably lower the costs of running a tourism-focused company. One of the possible ways of limiting the results of world crisis is diversifying the tourist product basing on the existing tourist potential. This may result in the growth of tourist activity, due to attracting new clients.
Contributors
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Turystyki Międzynarodowej i Geografii Społecznej
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
References
 • Algieri, B. (2006). International tourism specialization of small countries. International Journal of Tourism Research, 8, 1–12.
 • Anuário Estatístico de Portugal 2011, 2012. Instituto Nacional de Estatística IP (2013, 4 września). Pozyskano z http://www.ine.pt/ Archer, B. (1995). Importance of tourism for the economy of Bermuda. Annals of Tourism Research, 22(4), 918–930.
 • Bajgier-Kowalska, M., Rettinger, R. (2011). Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności regionu turystycznego Algarve w Portugalii. Państwo i Społeczeństwo, XI, 1, 207–222.
 • Belisle, F., Hoy, D. (1980). The perceived impact of tourism by residents. Annals of Tourism Research, 8, 83–97.
 • Brida, J.G., Risso, W.A. (2009). Tourism as a factor of long-run economic growth: An empirical analysis for Chile. European Journal of Tourism Research, 2(2), 178–185.
 • Brida, J.G., Punzo, L.F., Risso, W.A. (2011). Tourism as a factor of growth: The case of Brazil. Tourism Economics, 17(6), 1375–1386.
 • Bryden, J.M. (1973). Tourism and development: A case study of the commonwealth Caribbean. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Butler, R., (1980). The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. Canadian Geographer, 24, 5–12.
 • Calvo, G., Tzschaschel, S. (1998). Portugalia. Warszawa: Geocenter.
 • Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2012). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Correia, A., Barros, C., Silvestre, L. (2007). Golf tourism repeat choice behavior in the Algarve: A mixed logit approach. Tourism Economics, 13(1), 111–127.
 • Correia, A., Crouch, G.I. (2004). A study of tourist decision processes: Algarve Portugal. W: G.I. Crouch, R.R. Perdue, H.J.P. Timmermans, M. Uysal (red.). Consumer psychology of tourism, hospitality and leisure. UK: Oxfordshire, Cabi Publishing.
 • Correia, A., Kozak, M. (2012). Exploring prestige and status on domestic destinations: the case of Algarve. Annals of Tourism Research, 39(4), 1951–1967.
 • Correia, A., Santos, C., Barros, C. (2007). Tourism in Latin America: A choice analysis. Annals of Tourism Research, 34(3), 610–629.
 • Cortés-Jiménez, I., Nowak, J., Sahli, M. (2011). Mass beach tourism and economic growth: Lessons from Tunisia. Tourism Economics, 17(3), 531–547.
 • Davis, D., Allen, J., Consenza, R.M. (1988). Segmenting local residents by their attitudes, interests, and opinions toward tourism. Journal of Travel Research, 27(2), 2–8.
 • Dritsakis, N. (2012). Tourism development and economic growth in seven Mediterranean countries: A panel data approach. Tourism Economics, 18(4), 801–816.
 • Durbarry, R. (2002). The economic contribution of tourism in Mauritius. Annals of Tourism Research, 29(3), 862–865.
 • Ekanayake, E.M., Long, A.E. (2012). Tourism development and economic growth in developing countries. The International Journal of Business and Finance Research, 6(1), 51–63.
 • Emerytura w słońcu – Portugalia chce przyciągnąć seniorów (2013, 12 listopada). Pozyskano z http:// travel-fan.pl/news/emerytura-w-sloncu-portugalia-chce-przyciagnac-seniorow/
 • Europe Senior Tourism. (2013, 10 września). Pozyskano z http://www.europeseniortourism.eu Final Report, Murbandy: Change Algarve (1999). Contract Nr 14644-1998-12, Centro National de Informacao Geografica. Portugal.
 • Goodall, B. (1992). Coastal Resorts: Development and Redevelopment. Built Environment, 18, 5–11.
 • Gray, H.P. (1970). International arrivals: International trade. Lexington: D.C. Heath.
 • Heng, T.M., Low, L. (1990). The economic impact of tourism in Singapore. Annals of Tourism Research, 17(2), 46–69.
 • Hudson, S., Hudson, L. (2010). Golf Tourism. Woodeaton, Oxford: Goodfellow Publishers Limited.
 • IAGTO (2013, 22 października). Pozyskano z http://www.tuitam.pl/golf/algarvegolf.htm Kachniewska, M. (2009). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego. Warszawa: SGH.
 • Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kadir, N., Jusoff, K. (2010). The cointegration and causality tests for tourism and trade in Malaysia. International Research Journal of Finance and Economics, 2(1), 138–143.
 • Keintz, R.M. (1971). A study of the demand for international travel to and from the United States. The American Economist, 15(1), 137–138.
 • Khan, H., Seng, C., Cheong, W. (1990). Tourism multipliers effects on Singapore. Annals of Tourism Research, 17, 408–418.
 • Lee, J.H., Hwang, J. (2011). Luxury marketing: The influences of psychological and demographic characteristics on attitudes toward luxury restaurants. International Journal of Hospitality Management, 30(3), 658–669.
 • Leibenstein, H. (1950). Bandwagon, snob, and veblen effects in the theory of consumers’ demand. Quarterly Journal of Economics, 64(May), 183–207.
 • Lionetti, S., Gonzalez, O. (2012). On the relationship between tourism and growth in Latin America. Tourism and Hospitality Research, 12(1), 15–24.
 • Martins, J.C. (2010). Urban growth and leisure metropolitan territories: Tourism in Algarve (Portugal) through National Road 125 (1960–2013). W: 8th European Urban & Regional Studies Conference. Wiedeń: Vienna University of Economics and Business.
 • Money.pl (2013, 8 października). Pozyskano z http://www.money.pl
 • Narayan, P.K., Narayan, S., Prasad, A., Prasad, B.C. (2010). Tourism, and economic growth: A panel data analysis for Pacific Island countries. Tourism Economics, 16(1), 169–183.
 • Nobre, A. (2009). An ecological and economic assessment methodology for coastal ecosystem management. Environmental Management, 44, 185–204.
 • Pablo-Romero, M., Molina, J.A. (2013). Tourism and economic growth: A review of empirical literature. Tourism Management Perspectives, 8, 28–41.
 • Petrova, L.O., Lavalle, C., Kasanko, M. (2009). Urban land use scenarios for a tourist region in Europe: Applying the MOLAND model to Algarve, Portugal. Landscape and Urban Planning, 92, 10–23.
 • Pola golfowe w Portugalii (2013, 22 października). Pozyskano z http://www.tuitam.pl/golf/algarvegolf.htm
 • Portugalia rekompensuje brak fal. Oddadzą za bilet. (2013, 8 października). Pozyskano z http:// www.money.pl/gospodarka/turystyka/artykul/portugalia;rekompensuje;brak;fal;oddadza;za;bilet, 248,0,1182712.html
 • Rząd Portugalii zamierza pobudzić rozwój turystyki rezydencjalnej (2013, 10 września). Pozyskano z http://www.lisbon.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,34432.html
 • Santana-Gallego, M., Ledesma-Rodríguez, F., Pérez-Rodríguez, J. (2011). On the relationships between trade and tourism. W: F. Cerina, A. Markandya, M. McAleer (red.). The Economics of Sustainable Tourism, 6, 92–107.
 • Vaz, E., Nijkamp, P. (2009). Historico-cultural sustainability and urban dynamics, in enhancing the city. W: G. Maciocco, S. Serrelli (red.). Urban and landscape perspectives, 155–177.
 • Vaz, E., Nijkamp, P., Painhoa, M., Caetano, M. (2012). A multi-scenario forecast of urban change: A study on urban growth in the Algarve. Landscape and Urban Planning, 104, 201– 211.
 • World Travel and Tourism Council (WTTC) (2003). The Algarve, The Impact of Travel and Tourism on Jobs and the Economy. Pozyskano z http://www.wttc.org/
 • Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116–127.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a32fcc7-7dda-4057-8a14-63e5301cbf87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.