PL EN


2015 | 6 | 3 | 308-322
Article title

Wykorzystanie multimedialnych rozszerzeń baz danych w dydaktyce przedmiotów informatycznych

Content
Title variants
EN
The Database Multimedia Extensions in Teaching Informatics Subjects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono właściwości współczesnych baz danych w zakresie mechanizmów składowania i obsługi multimedialnych typów danych. Zaprezentowano możliwość budowy interaktywnej aplikacji internetowej opartej na relacyjno-obiektowej bazzie danych wykorzystującej multimedialne typy danych dostępne w bibliotekach Oracle Multimedia oraz technologii JSP. Tematyka ta może być z powodzeniem wykorzystana w dydaktyce przedmiotów bazodanowych oraz programistycznych.
EN
The paper presents the characteristics of modern databases in terms of storage and handling mechanisms of multimedia data types. Presents the possibility to build an interactive web applications on the basis of object-oriented relational database that uses multimedia object types available in libraries Oracle Multimedia and JSP programming language. This subject can be successfully used in the teaching the database and programming subjects.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
308-322
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Beynon-Davies P. (2003): Systemy baz danych, Warszawa.
  • Alur D., Crupi J., Malks D. (2004): J2EE. Wzorce projektowe, Gliwice.
  • Dymora P., Mazurek M., Maciąg P. (2014): Wireless Sensor Network Monitoring System Based on Spatial Data Types, „PAK” nr 10.
  • Geenwald R., Stackowiak R., Stern J. (2009): Oracle Database 11g to co najważniejsze, Warszawa.
  • Horstmann C.S., Cornell G. (2009): Java Core. Techniki zaawansowane, Gliwice.
  • Jakieła J., Litwin P. (2011): Bazy danych. Przewodnik architekta informacji, Rzeszów.
  • Jendrock E., Evans I., Gollapudi D., Haase K., Srivathsa C. (2012): JavaEE6. Przewodnik, Gliwice.
  • Price J. (2009): Oracle Database 11g i SQL. Programowanie, Gliwice.
  • Wilson G. (2006): Przetwarzanie danych dla programistów, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a42b9f5-438f-4607-a35c-b0901d759f06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.