PL EN


2016 | 1(19) | 117-129
Article title

Building scientific institution’s brand with online instruments

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie instrumentów online w kreowaniu marki szkoły wyższej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The brand image is fundamental for the scientific institution. In the high- competitive market the brand may have a significant impact on students decisions but also the decisions made by other stakeholders. The usage of online tools in creating brands and the brand awareness is standard nowdays and is present in many business strategies. The aim of the article is to present the problem on the example of scientific institutions. Based on literature review and empirical study the authors described the usage of most popular online tools in creating the scientific institutions’ brands.
PL
Wizerunek marki stanowi fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania szkoły wyższej. W okresie zwiększonej konkurencyjności marka może implikować decyzje zarówno studentów jak i pozostałych interesariuszy uczelni. Wykorzystywanie narzędzi online do komunikacji marki oraz kształtowania jej świadomości wśród konsumentów jest działaniem standardowym, na stałe wpisanym do strategii wielu przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki na przykładzie rynku szkół wyższych.. Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej oraz badań własnych, autorki opisują stopień wykorzystania najbardziej popularnych narzędzi online w kreowaniu wizerunku marki szkół wyższych.
Publisher
Year
Issue
Pages
117-129
Physical description
Dates
online
2016-03
Contributors
References
 • Altkorn J., Kształtowanie rynkowego obrazu firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
 • Chen H.C., Green R.D., Marketing mix and branding: competitive hypermarket strategies, Interna- tional Journal of Management and Marketing Research, Volume 2, Nr 1, 2009, s. 22
 • Dolak D., Building a strong brand: Brands and Branding Basics, Retrieved November 2008, dostęp: http://www.davedolak.com/articles/dolak4.htm
 • Królewski J. (ed.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013
 • Szwacka-Mokrzycka J., Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 4 (53), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
 • Szkolnictwo Wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf (10.02.2016)
 • http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/it/aplikacja-ikozminski/ (15.11.2015)
 • https://www.instagram.com/uewroc/ (15.11.2015)
 • https://www.instagram.com/kozminskiuniversity/ (15.11.2015)
 • http://ksiegarnia.ue.wroc.pl/ (15.11.2015)
 • http://www.eka.edu.lv/content.php?parent=106&lng=eng (15.11.2015)
 • http://www.kozminski.edu.pl/pl/ (15.11.2015)
 • http://kozminski.shoplo.com/#modal (15.11.2015)
 • http://www.studentsinwarsaw.com/ (15.11.2015)
 • http://blog.vso.cz/ (15.11.2015)
 • https://www.draugiem.lv/ (15.11.2015)
 • https://www.flickr.com/ (15.11.2015)
 • http://www.goldenline.pl/ (15.11.2015)
 • http://vk.com/ (15.11.2015)
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a48823c-6205-42d8-9aa5-8fd75b7d2367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.