PL EN


2014 | 4 | 91-104
Article title

Nastroje inwestycyjne na rynkach nieruchomości – ujęcie behawioralne

Content
Title variants
EN
Investor sentiment in real estate markets – behavioral approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W czasach silnie postępującej globalizacji uczestnicy rynków starają się sprostać nowym wymaganiom kreowanym przez mechanizmy rynkowe i globalną ekonomię. Uczestnicy rynków, w tym także rynku nieruchomości, starają się podejmować racjonalne decyzje. Obok ekonomicznych czynników determinujących decyzje inwestycyjne istnieją również czynniki nieekonomiczne o charakterze behawioralnym, takie jak subiektywna ocena czy nastroje inwestorów. Zachowania uczestników rynku i nastroje inwestorów również determinują decyzje inwestycyjne oraz często wpływają na wybór miejsca alokacji kapitału. Celem opracowania jest wskazanie i analiza nastrojów inwestycyjnych na rynkach nieruchomości w ujęciu behawioralnym. W artykule zastosowano metody studiów literatury i analizy danych oraz treści raportów o zasięgu międzynarodowym.
Year
Volume
4
Pages
91-104
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, kczechowska@uni.lodz.pl
References
 • Abhijit V., Banerjee V. (1992), A Simple Model of Herd Behavior, „The Quarterly Journal of Economics” Vol. 107, No. 3.
 • Becker G. S. (1976), The economic Approach to Human Behavior, Chicago, IL: The University of Chicago Press.
 • Black F. (1986), Noise, „Journal of Finance”, Vol. 41, Issue 3.
 • Bryx M., Matkowski M. (2001), Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa.
 • Brzezicka J., Wiśniewski R. (2012), Behawioralne aspekty rynku nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 20, nr 2.
 • Cieślak A. (2003), Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, Zeszyt 165, NBP, Warszawa.
 • European real estate assets investment trend indicator, A house divided, How Europe views prospects for real estate investment (2013), Ernst&Young.
 • European real estate assets investment trend indicator, Building confidence Investor sentiment rises as the real estate market starts to recover from the Eurozone debt crisis (2014), Ernst&Young.
 • Gallimore P., Gray A., Hansz J. A. (2000), Sentiment in property investment decisions: A behavioral perspective, Sixth Annual Conference, Pacific RIM Real Estate Society, January 23–27, Sydney, Australia.
 • Global Investor Sentiment (2013), Colliers International.
 • International Investment Atlas Summary (2013), Cushman & Wakefield, Inc.
 • Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (1982), Judgment under uncertainty: heuristics and biases, Cambridge University Press, New York.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis od Decision under Risk, „Econometrica”, Vol. XLVII.
 • Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Makuch M. A. (2012), Decyzje podmiotów gospodarczych w ujęciu ekonomii behawioralnej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 27, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mises L. (1949), Human Action. A Treatise on Economics, ed. Bettina Bien Graves (4th revised edition) Irvington-on-Hudson: Foundation for Economic Education, 1996, New York.
 • Mullainathan S., Thaler R. H. (2000), Behavioral Economics, 50 MIT and NBER, University od Chicago.
 • Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych (2010), Dach Z. (red.), PTE, Kraków.
 • Polowczyk J. (2010), Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, „Ekonomista” nr 4, PAN, PTE, Wydawnictwo Key Text, Komitet Nauk Ekonomicznych.
 • Posner R. A. (1997), Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law, 50 Stanford Law Review 1551.
 • Simon H. (1955), A behavioral model of rational choice, „Quarterly Journal of Economics”, No. 69.
 • Tyszka T. (2004), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk.
 • Wärneryd K. E. (1988), Economic psychology as a field of study, w: Raaij W. F., Veldhoven G., Wärneryd K. E. (red.), Handbook of Economic Psychology, Dordecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Wiśniewski R. (2007), Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości, Rozprawy i monografie, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Żelazowski K. (2008), Zjawisko baniek cenowych na rynkach nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 16, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a543d99-24ed-4cc0-9a6d-4742bf0c20fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.