PL EN


Journal
2017 | 4(52) | 99-106
Article title

Wirtualne społeczeństwo a miejsca pracy: Blok 477, Sieć Wiedzy: Inkubator, NY

Authors
Content
Title variants
EN
Virtual society and workplaces: Block 477, Sharing Knowledge: Incubator, NY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemu dostosowania architektury do dzisiejszych potrzeb człowieka. Głównym jego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola nowoczesnych miejsc pracy. Został on napisany na podstawie pracy dyplomowej o nazwie „Blok 477”. Jest to projekt sieci inkubatorów zawierających najbardziej popularne w danym czasie i miejscu narzędzia, które pozwalają na wytwarzanie różnych innowacyjnych produktów w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowo-technologiczne, a także współpracę oraz rozwój osobisty freelancerów. Projekt tworzy funkcjonalną strukturę, w której mieszają się różne dziedziny nauki, co prowadzi do fuzji i powstawania nowych zjawisk. Lokalizacje dla inkubatorów są wybierane w kluczowych punktach zagęszczenia infrastruktury internetowej na świecie (np. Manhattan, Nowy Jork). Program użytkowy jest funkcją algorytmu opracowanego na podstawie wybranej dziedziny informatyki społecznej, tzw. reality mining (analizowanie zjawisk społecznych w internecie). Struktura przestrzenna inkubatora jest powiązana z algorytmem funkcjonalnym, który pozwala na ciągły rozwój i transformację budynku.
EN
The article refers to the problem of adapting architecture to today’s needs of man. The main purpose of this paper was to find the answer to the question of what is the role of modern work places. It is based on the diploma thesis “Block 477”. This is a project of the incubators’ network which include the most popular tools in the present time and place. Tools which allow making various innovative products based on the newest achievements of science and technology, and also cooperation and self-development of freelancers’. The project creates a functional structure, in which different fields of science are mixed, which leads to the merging and creating new phenomena. The incubators’ locations are set in key places where the internet infrastructure in the world is most dense (e.g. Manhattan, NY). The usable program is a function of the algorithm elaborated on the basis of a chosen domain of social informatics, the so-called reality mining (analyzing social phenomena in the internet). The spatial structure of the incubator is bound with the functional algorithm which allows constant development and transformation of the building.
Journal
Year
Issue
Pages
99-106
Physical description
Contributors
author
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
  • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, przekł. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, 56–64.
  • Brady T., Makeability: Creating Accesible Makerspace Events in a public library, „Public Library Quarterly” 2014, No. 33, 12–18.
  • Clark M., Libraries & makerspaces: A revolution?, http://tascha.uw.edu/2014/06/libraries-makerspaces-a-revolution/ [accessed: 25.05.2016].
  • Bajarin T., Why the Maker Movement Is Important to America’s Future, http://time.com/104210/maker-faire-maker-movement/ [accessed: 1.06.2016].
  • Lloyd S., Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes on the Cosmos, Knopf, New York 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a5d0d82-13eb-40ee-95b0-848c6ae71078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.