PL EN


2014 | 14 | 3 | 42-48
Article title

Mushin and learning in and beyond budo

Content
Title variants
Mushin oraz uczenie się w i poza budo
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor artykułu Prof. Light, pochodzący z Australii mistrz karate, kung-fu i kick-boxingu, przez wiele lat mieszkający w Japonii, łączy w swojej pracy doświadczenia oraz idee pochodzące z Zachodu i Wschodu. Według autora najnowsze osiągnięcia w teorii nauki odzwierciedlają stopień frustracji spowodowany ograniczeniami zachodniego dualizmu w szczególności, z oddzielenia umysłu od ciała. Należą do nich - zaadoptowanie buddyjskiej koncepcji uważności w Psychologii Pozytywnej i koncepcji przepływu, które zostały zastosowane przy analizie osiągnięć sportowców. Celem artykułu jest kontynuacja badań japońskiej idei mushin, która stanowi podbudowę praktyki tradycyjnych sztuk walki i innych praktyk kulturowych w Japonii w celu zbadania możliwości, jakie stwarza ona dla holistycznej koncepcji nauki. Pojęcie mushin, przetłumaczone przez Suzuki’ego jako „bez myśli” (po ang. „no mind”), opisuje stan osiągnięty po dłuższym okresie szkolenia, w którym czystość działania jest możliwa dzięki eliminacji interferencji świadomego umysłu, jako stan jedności ciała, umysłu i ducha. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie, że pojęcie mushin oferuje nowy sposób konceptualizacji uczenia się w sporcie i poprzez sport, który wspiera bardziej holistyczny sposób myślenia o sporcie lub drodze sztuk walki.
EN
Recent developments in the theorization of learning reflect a degree of frustration with the limitations of Western dualism and, in particular, with its separation of mind from body. These include the appropriation of the Buddhist concept of mindfulness in Positive Psychology and the concept of flow that has been applied to thinking about athlete performance in sport. This article follows on from this work to draw on the Japanese concept of mushin that underpins the practice of traditional martial arts and other cultural practices in Japan to explore the possibilities it offers for an holistic conception of learning. Translated by Suzuki as meaning ‘no mind’ in English, mushin describes a state reached through extended periods of training in which purity of action is made possible through the elimination of the interference of the conscious mind as a state of the unity of mind body and spirit. This article concludes by suggesting that the concept of mushin offers a new way of conceptualizing learning in and through sport that supports more holistic thinking about it.
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
42-48
Physical description
Contributors
  • College of Education, University of Canterbury, Christchurch (New Zealand)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a68a26d-917d-449a-aac4-648d80537491
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.