PL EN


2016 | 4(32) | 111-121
Article title

The teaching of ethics in higher education schools: The reality of a Portuguese institution

Content
Title variants
PL
Nauczanie etyki w szkołach wyższych. Realia instytucji portugalskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
n the last years, the world has been witnessing a succession of events resulting from misconduct by various decision-makers. This awareness has led schools to adopt in their curricula subjects with content in the area of ethics and similar. With the present research, on the one hand, it was tried to verify whether the teaching of ethics is present as a discipline in the courses taught in institutions of higher education. On the other hand, it is also intended to verify the expressiveness of he discipline of ethics in the curricula of the courses, in comparison with other disciplines that are taught in those courses. The present study focused on a Portuguese higher education institution, and the data collection was carried out with resources to the technique of content analysis. The results allow us to infer that the expressiveness of the teaching of ethics is reduced, being the teaching of the discipline, within each course, oriented to the area of professional ethics.
PL
W ostatnich latach jesteśmy świadkami sekwencji zdarzeń wynikających z nieprawidłowego postępowania rozmaitych decydentów. Świadomość ta doprowadziła do tego, że szkoły uwzględniły w swoich programach nauczania przedmioty zawierające treści z zakresu etyki i jej podobne. W niniejszym badaniu podjęto próbę weryfikacji, czy nauczanie etyki jako dyscypliny obecne jest na kursach prowadzonych w instytucjach szkolnictwa wyższego. Jednocześnie ma ono na celu weryfikację wyrazistości dyscypliny, jaką jest etyka, w programach nauczania kursów w porównaniu z innymi dyscyplinami nauczanymi w trakcie tych kursów. Niniejsza praca skoncentrowała się na portugalskiej instytucji szkolnictwa wyższego, gromadzenie zaś danych zostało przeprowadzone z użyciem zasobów do analizy treści. Wyniki pozwalają wnioskować, że wyrazistość nauczania etyki jest ograniczona, będąc nauczaniem dyscypliny zorientowanym w ramach każdego kursu na obszar etyki zawodowej.
Year
Issue
Pages
111-121
Physical description
Dates
published
2016-12
Contributors
References
 • Bardin, L. (1995). A análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. ISBN 9724408981.
 • Bennis, W. G., O’Toole, J. (2005). How business schools lost their way. Harvard Business Review, 96–104.
 • Business Social Responsibility [online, accessed: 2016-11-30]. Retrieved from: https://www.bsr.org/en/about.
 • Carroll, A. B. (1991). The pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, July–August, 39–48.
 • De George, R. (1992). Ethics and Worse. Financial Times, 3 July, 12.
 • Donaldson, J. (1991). Ethics in European business: A casebook. London: Academic Press Ltd.
 • European Business Ethics Network [online, accessed: 2016-11-30]. Retrieved from: http://www.eben-net.org/?q=content/our-mission.
 • Fligstein, N. (1990). The transformation of corporate control. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 9780674903593.
 • Freeman, R. E., Gilbert Jr. D. E. (1988). Corporate Strategy and the Search for Ethics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 0131754726.
 • Graafland, J., Smid, H. (2012). Impact Measurement and Performance Analysis of CSR (IMPACT), work package 2 (WP2): Econometric Analysis. European Commission’s 7th Framework Programme, www.csr-impact.eu.
 • Joyner, B. E., Payne, D. (2002). Evolution and implementation: A study of values, business ethics and corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 41, 297–311.
 • Knoch, M. (2004). A importância do estudo da ética no ensino superior: Uma reflexão epistemológica. Interacções, 7, 81–99.
 • Raiborn, C. A., Payne, D. (1990). Corporate Codes of Conduct: A collective conscience and continuum. Journal of Business Ethics, 9, 879–889.
 • Solomon, R. C. (1997). It’s good business: Ethics and Free Enterprise for the New Millennium. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. ISBN 9780847688043.
 • Trevino, L. K. (1992). Moral reasoning and business ethics: Implications for research, education, and management. Journal of Business Ethics, 11, 445–459.
 • van Luijk, H. J. L. (1990). Recent developments in European business ethics. Journal of Business Ethics, 9 (7), 537–544.
 • Velasquez, M. G. (1999). Business ethics: Cases and concepts. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 9780205017669.
 • Vogel, D. (1992). The globalization of business ethics: Why America remains distinctive. California Management Review, 35 (1), 30–49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a6b7298-9f74-4640-bce2-d74146536b12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.