PL EN


2017 | 10 (813) | 67-78
Article title

Ocena struktury, analiza konsekwencji i skali oszustw podatkowych w Polsce w latach 2010-2015

Title variants
EN
Opinion of the Structure, Analysis of the Consequences and the Scale of Tax Fraud in Poland over the Period 2010-2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem niniejszej publikacji jest statystyczne przedstawienie skali oszustw podatkowych województwa pomorskiego i Polski w odniesieniu do mandatów karnych, ilości i wysokości kar grzywnych wymierzonych przez sąd, a także w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Opracowanie podejmuje problematykę przestępstw podatkowych wskazując wielkość i złożoność uszczupleń wpływających na budżet państwa, a także określa obszary wysokiego ryzyka, które spowodowały największe straty.
EN
The main aim of this publication is the statistical exposure of the level of tax fraud in the Pomeranian Voivodship and in Poland in comparison to the penalties, concretely to the quantity and the amount of financial penalties imposed by judicial authorities or by voluntary surrender of responsibility. The study deals with the issue of tax fraud showing the size and complexity of the depletion of the public budget and it also specifies high-risk sectors which caused the greatest losses.
Contributors
  • dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. PG
  • mgr Grażyna Browarczyk- Matusiak, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a705fbf-3e90-4aa2-8e23-7d69a14fbcd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.