PL EN


2014 | 52 | 1(103) | 119-131
Article title

Kierunki rozwoju informacji i sytuacja informacyjna użytkownika książki

Content
Title variants
EN
Trends in the Development of Information and the Information Situation of Book Users
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
CEL/TEZA: Celem jest charakterystyka dokumentu "IFLA Rapport sur les tendances" oraz rozważenie na tym tle sytuacji użytkownika książki. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Zastosowano metody: omówienie zawartości publikacji IFLA, analiza wybranej literatury, interpretacja danych źródłowych, opis i ocena kilku przypadków obrazujących sytuację użytkownika-czytelnika. WYNIKI I WNIOSKI: Prognoza uwzględnia: (1) dostępność informacji, (2) e-nauczanie, (3) bezpieczeństwo i ochrona życia prywatnego, (4) zaangażowanie obywatelskie, (5) zarządzanie informacją; akcentuje rozwój modeli biznesowych w dostępie do informacji. Korzystanie z obecnych w Sieci informacji o istniejących publikacjach może kierować użytkownika-czytelnika do biblioteki; nierzadko stawia go w sytuacji klienta określonych firm, ułatwia zakup tekstu i dostarcza obserwatorom rynku określonych wiadomości. Świat cyfrowy, oferując dostęp do informacji o książkach, może usposabiać do poruszania się w tej przestrzeni na poziomie informacji hasłowych i skrótów. Aktualne staje się pytanie, jak na te sytuacje zareagują użytkownicy? ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Przedstawiona analiza przybliża treść dokumentu IFLA i stanowi głos w dyskusji na temat zawartych tam prognoz. W dotychczasowym piśmiennictwie brak jest wypowiedzi poruszającej podjęty temat.
EN
PURPOSE/THESIS: The purpose of the paper is to review IFLA document entitled Rapport sur les tendances and use it as a background for the analysis of the situation of book users. APPROACH/METHODS: The following methods were used: the review of IFLA document, the analysis of selected literaturę, the interpretation of source data, the description and evaluation of several cases illustrating the situation of book users. RESULTS AND CONCLUSIONS: The prediction covers: 1) information availability, 2) e-learning, 3) security and protection of private life, 4) citizen involvement, 5) information management, and emphasizes the development of business models in providing access to information. Online information on publications may refer book users to the library collections, often makes them customers of given companies, helps them to purchase the documents and provides market observers with specified information. The digital world, offering access to information on books, may predispose its users to navigate it with headings and shortcuts. The current question is how the book users will respond to this situation. ORIGINALITY/VALUE: The author summarizes the content of IFLA document and states her opinion on the predictions included there. The topic discussed in this paper so far has not been raised in the literature of the field.
Year
Volume
52
Issue
Pages
119-131
Physical description
Dates
received
2014-05-13
revised
2014-06-04
accepted
2014-06-06
Contributors
 • Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Łódzki, kokos@uni.lodz.pl
References
 • Antczak-Sabała, B.; Kowalska M.; Tkaczyk L. red. (2009). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa.
 • Bayard, P. (2008). Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. Warszawa: PIW.
 • Diagnoza (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków [online]. Contemporary Economics. Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw, 5, [2.02.2014], http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/5/issue/3#art220
 • Diagnoza (2013). Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków [online]. Contemporary Economics. Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw, 7, [27.02.2014], http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1
 • Dunin, J. (2005). O pożytkach z czytanych i nieczytanych książek. Roczniki Biblioteczne XLIX, 477-486.
 • Eco, U. (1990). O bibliotece. Wrocław : „Ossolineum”.
 • GUS (2012). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012 [online]. Główny Urząd Statystyczny [5.01.2014], http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2008-2012.pdf
 • IFLA (2013). À la crête des vagues, ou submergé par la marée. Naviguer dans un environnement de l’information en mutation. Aperçu du Rapport sur les tendances [online]. IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions [6.03.2014], http://trends.ifla.org/insights-document
 • ISP (2014a). Publikacje. Elektroniczne książki [online]. Instytut Spraw Publicznych [12.05.2014], http://isp.org.pl/site.php?id=213
 • ISP (2014b). Szczegóły publikacji. „Kobiety, wybory, polityka” [online]. Instytut Spraw Publicznych [12.05.2014], http://isp.org.pl/ksiegarnia,publikacja,61,568.html
 • MAC (2010). E-administracja w oczach internautów [online]. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [12.02.2014], http://szs.mac.gov.pl/SZS/aktualnosci/8684,E-administracja-w-oczach-internautow.html
 • MAC (2012a). E-administracja w oczach internautów [online]. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [12.02.2014], https://mac.gov.pl/.../e-administracja-w-oczach-interneutów-2012.pdf
 • MAC (2012b). Społeczeństwo informacyjne w liczbach [online]. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, [13.05.2014], http… http://maic-info.minus.com/
 • MAC (2013). Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013 [online]. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [11.02.2014], http://www.cyfrowyurzad.pl/aktualnosci/raport-spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach-2013-jest-juz-dostep,art647.html
 • Pikulska, I. (2009). Dwudziestowieczne biografie literackie Fryderyka Chopina (Juliusz Kaden-Bandrowski – Adolf Nowaczyński – Kazimierz Wierzyński – Jarosław Iwaszkiewicz). Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny [4.03.2014], http://www.europeana.eu/portal/record/09404/id_oai_www_sbc_org_pl_12716.html
 • Wrocławska, M.; Jerzyk-Wojtecka, J. red. (2006). Stare i nowe w bibliotece. Łódź: Wydaw. UŁ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0324-8194
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a70c533-2da0-413b-a259-bfba236fcae0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.