PL EN


2013 | 2 | 1 | 457-467
Article title

Unia bankowa – sukces czy klęska jednolitego rynku usług finansowych

Content
Title variants
EN
Banking Union – success or collapse of the single financial services market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja unii bankowej stanowi część programu przyspieszonej integracji ekonomicznej i politycznej UE. Jest to projekt niedokończony, przygotowany w pośpiechu w obawie przed rozpadem strefy euro. Bardziej prawdopodobne jest, że spowoduje dezintegrację UE niż głębszą integrację. Kraje spoza strefy euro maja do wyboru albo pozostać poza głównym nurtem integracji albo uczestniczyć w ułomnym projekcie. Część z nich ze względu na uwarunkowania geopolityczne wybierze uczestnictwo w unii bankowej jako mniejsze zło.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
457-467
Physical description
Contributors
 • Dr hab., Prof. UG Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
References
 • 1. Goodhart C.A.E., Schoenmaker D. (2006), Burden sharing in a banking crisis in Europe, LSE Financial Markets Group, Special Paper Series, London.
 • 2. Mayes D.G., Liuksila A. (2003), Who Pays for Bank Insolvency?, Ba-singstoke: Palgrave-Macmillan.
 • 3. Pawłowicz L. (2013), Kto ma złe banki powinien więcej płacić za ich ratowanie, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/finanse-publiczne/kto-ma-zle-banki-powinien-wiecej-pl... 2013-04-25, dostęp dnia 19.06.2013
 • 4. Schoenmaker D., Siegmann A. (2013), Winners of a European banking union, Vox Research-based policy analysis and commentary from leading economists, 27.02.2013.
 • 5. Van Rompuy H., Barosso J.M., Juncker J.C., Draghi M. (2012), W kierunku faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej, Bruksela
 • 6. Zaleska M. (2013), Unia bankowa – koncepcja i wyzwania, w: Unia Bankowa, Zaleska M. (red.), Warszawa.
 • 7. Communication from the Commission to the European Parliament. Bank Resolution Fund (2010), 26.05.2010, Brussels.
 • 8. Europejski Kongres Finansowy (2013), http://www.efcongress.com, dostęp dnia 19.06.2013
 • 9. Evaluation of the FSAP’s economic impact, (2006), „EU Monitor” nr 41, Deutsche Bank Research 2006.
 • 10. V Kongres Bankowości Detalicznej (2012), Zapis video z debaty nt. unii bankowej, http://www.gab.com.pl/strony/kbd2012, dostęp dnia 19.06.2013
 • 11. Konkluzje Rady Europejskiej 13 – 14 grudnia 2012 (2012) EUCO2005/12, Bruksela.
 • 12. Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, (2002), (praca zbiorowa), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a73aa80-b3ae-4b4b-88f9-d013be517f15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.