PL EN


2001 | 2 | 49-58
Article title

Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najważniejszych problemów współczesnej geografii ekonomicznej w Polsce jest badanie procesów transformacji gospodarki. Ponieważ przyjmuje się, że podstawowym elementem struktury gospodarczej jest przedsiębiorstwo przemysłowe, bardzo istotną kwestią badawczą jest jego zachowanie się w procesie transformacji systemu gospodarowania. System centralnego sterowania gospodarką, ograniczający w znacznym stopniu samodzielność przedsiębiorstw, nie sprzyjał koniecznej modernizacji asortymentu produkcji, struktur organizacyjnych, procesów produkcyjnych, wchłanianiu innowacji, dbałości o jakość produktów i in. (Zioło 1994).
Keywords
Contributors
  • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
  • Pakuła L., 1967, Uwagi o prowadzeniu ćwiczeń terenowych z geografii przemysłu, [w:] Wybrane zagadnienia z metodyki ćwiczeń terenowych z geografii ekonomicznej, Prace z dydaktyki szkoły wyższej, z. 4, WSP w Krakowie
  • Pączka S., 1994, Badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków–Warszawa
  • Troc M., 1991a, Ćwiczenia z geografii przemysłu, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
  • Troc M., 1991b, Kwestionariusz do badania zakładu przemysłu rolno-spożywczego, [w:] Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków–Warszawa
  • Zioło Z., 1988, Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego w przestrzeni geograficznej, red. Z. Zioło, Materiały i Sprawozdania COMSN nr 16, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków
  • Zioło Z., 1994, Zmiany otoczenia przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków–Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a76a78e-a9c6-4d1c-98d6-a6c20fe8fe4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.