PL EN


2014 | 3 | 6 | 81-94
Article title

Zmiany w wyznaczaniu rynku właściwego w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi w nowoczesnym kanale dystrybucji na przykładzie decyzji koncentracyjnych Prezesa UOKiK

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in the delineation of relevant markets in the modern channel of daily consumer goods retailing based on concentration decisions made by the President of UOKiK
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano przeglądu decyzji Prezesa UOKiK z lat 2001–2014, w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi w tzw. nowoczesnym kanale dystrybucji, który tworzą sklepy wielkopowierzchniowe. Analizy ww. decyzji dokonano pod kątem ewolucji w podejściu organu antymonopolowego do wyznaczania granic rynków właściwych w omawianym sektorze gospodarki. Wskazano na tendencje i przyczyny zmian w definiowaniu rynków. Zwrócono uwagę na korzystanie przez Prezesa UOKiK w praktyce decyzyjnej z dorobku zagranicznych organów antymonopolowych. Autor podjął również próbę oceny analizowanych zmian.
EN
This article reviews the decisions of the President of UOKiK in matters concerning the control of concentration of undertakings operating in the modern channel of consumer goods retailing (i.e. large-format stores) issued between 2001 and 2014. The decisions are examined from the perspective of the evolution in the approach of the NCA to delineating relevant markets in this sector of the economy. Trends and reasons are pointed out for changes in relevant-market definition. Attention is drawn to the NCA making use of the achievements of foreign competition authorities. Finally, the reviewed decisions are assessed
Contributors
  • Prawnik w zespole prawa konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy; doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a788fce-d7bf-4096-b601-808a685f479f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.