PL EN


2016 | 21 | 6-18
Article title

SZTUKA I POLITYKA, POLE DZIKIE

Content
Title variants
EN
ART AND POLITICS: WILD FIELD
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Urszula Benka describes Russian interference in publishing Polish poetry in the seventeenth century. What are the criteria for censorship? What is work of art from the point of view of a censor? The futility of censorship as a reversal of art-promoting. Distrust of censored culture is connected with promoting myths and with ignorance. If someone considers politics as manifestations of spiritual culture, and if he/she considers its legal and military language in the context of sacral-psychological phenomena, the same person must also consider the process of producing myths in the context of social pathology.
Year
Volume
21
Pages
6-18
Physical description
Dates
published
2016-11-07
Contributors
References
  • 1 S. Brzozowski, Humor i prawo. Polska krytyka literacka, Warszawa 1988, s. 124–125. 2 Tamże, s. 126. 3 K. Modzelewski, Czas pogardy, rozmowa z Jackiem Żakowskim, [w:] „Polityka” nr 9 (3048): „Tamtej Solidarności nie było już w 1989 r. Została zniszczona w pierwszych dniach stanu wojennego. Przez całe lata 80’ udawaliśmy, że jeszcze istnieje, powtarzaliśmy, że Solidarność żyje, żeby dodawać sobie ducha… […] To była nasza mistyfikacja przed władzą i światem. Przetrwał tylko mit. Pamięć o tym, że przez kilkanaście miesięcy byliśmy naprawdę wolni. Sami się uwolniliśmy […] to były pierwsze samodzielne decyzje podjęte przez rzesze konformistów, którzy w komunistycznej dyktaturze wykonywali na co dzień wszystkie wymagane gesty uległości.” 4 H. Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie. Przełożyli : A. Łagocka, W. Madej, Warszawa 1008, s. 10. 5 H. Arendt, dz. cyt., s. 15
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-1528
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a7abd9d-e670-433f-8e67-cbd9748476d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.