PL EN


2015 | 16 | 163-173
Article title

Kształcenie na odległość w edukacji całożyciowej

Content
Title variants
EN
Distance learning in lifelong education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses current and important for society and education issues of lifelong learning, which is now one of the essential tasks of universities. The author justifies the need to use a computer-assisted lifelong learning as an element that could improve the situation of older people in the labour market. There were presented some selected changes in the structure of society and the consequent implications for education. This article contains information about documents, highlighting the important role of ICT in the process of lifelong education. It shows the potential of ICT and the possibilities of using distance learning by implementing educational platforms.
Year
Volume
16
Pages
163-173
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych, al. Wojska Polskiego 96, 65-001 Zielona Góra, Polska, j.wagner@kmti.uz.zgora.pl
References
 • Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska, Warszawa 1997.
 • Chmielewski K., Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce oraz diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość, Warszawa 2013, s. 148; Nowe Technologie w uczeniu, Warszawa 2013.
 • Chmielewski K., Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach UE, Warszawa 2013.
 • Dziewulak D., Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012.
 • GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2015, Warszawa 2014.
 • GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., Warszawa 2013.
 • Kalinowski J., Karasek J., Formowanie kwalifikacji pracowniczych, Warszawa 2010.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, Warszawa 2003.
 • Osmańska-Furmanek W., Furmanek M., Pedagogika mediów, [w:] Pedagogika, subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006.
 • Półtórzycki J, Tendencje rozwojowe edukacji dorosłych w XXI wieku, [w:] Nauczyciel andragog u progu XXI wieku, red. W. Horyń, J. Maciejewski, Wrocław 2002.
 • Tadeusiewicz R., Choraś R., Rudowski R., Leksykon e-nauczania, Łódź 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-189-4
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a8b836f-3ea6-4018-932d-24b7949908bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.