PL EN


2010 | 1(71) | 22-27
Article title

Ubezpieczenie jako instrument zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciu budowy odcinka autostrady

Authors
Content
Title variants
EN
Insurance as an instrument of Risk Management in the construction project of motorway section
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przybliża ubezpieczenie jako instrument zabezpieczający pokrycie finansowych skutków realizacji ryzyka w budowie autostrady. Przedstawiono klasyfikacje ryzyka dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przykłady ryzyka w budowie autostrady obejmujące następstwa jego realizacji. Zaprezentowano także produkty ubezpieczeniowe obejmujące ryzyka związane z analizowaną inwestycją oferowane przez ubezpieczycieli w Polsce.
EN
The article introduces the insurance as the method which makes it possibile to cover financial results of accomplishing the risk in the motorway construction. There are discussed broad risk classifications for investment projects and examples of the risk in the motorway construction along with effects of its accomplishment. The insurance products covering the risk connected with the analysed investment offered by the insurers in Poland is also presented.
Year
Issue
Pages
22-27
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń
References
 • Behrens W. Hawranek P. M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
 • Bizon-Górecka J., Koszty w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym, .Rynek Terminowy', 2004, nr 2.
 • Blaszczuk D. J. 2001. Czy można skutecznie zarządzać ryzykiem?, "Wiadomości Ubezpieczeniowe". Warszawa 2001.
 • Henzel H. K. Marcinek K. Walica H. (red.), Vademecum inwestora, Wydawnictwo Górnicze GIPH 1996.
 • Jajuga K, JajugaT., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Michalski T. (red ), Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004.
 • Ronka - Chmielowiec W., Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Strona Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.pl (grudzień 2009).
 • Strona PZU S. A. www.pzu.pl (grudzień 2009).
 • Williams. C. A Jr. Smith M. L. Young P. C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a934609-99f1-425d-b998-b64b59b0b3dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.