PL EN


2011 | 4 | 69-78
Article title

O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka snuje rozważania na temat odniesień wzajemnych kluczowych dla współczesnej lingwistyki pojęć: dyskursu, stylu, gatunku i tekstu. Proponuje oryginalną procedurę interpretacyjną, traktując wymienione pojęcia jako kolekcję, czyli zespół składników przestrzeni poznawczej, w ramach której pojęcia brane pod uwagę stanowią dla siebie kontekst pojęciowy.
Keywords
Contributors
author
References
 • Bartmiński, Jerzy (1990): Folklor – język – poetyka. Wrocław.
 • Bartmiński, Jerzy/ Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława (2009): Tekstologia. Warszawa
 • Bartmiński, Jerzy/ Pajdzińska, Anna (2008) (eds.): Podmiot w języku i kulturze. Lublin.
 • Bieńkowska, Danuta (2002): Polski styl biblijny. Łódź.
 • Bilut-Homplewicz, Zofia (2010): Tautonimia terminologiczna? Kilka uwag o użyciu terminów „Diskurs” i „dyskurs” w językoznawstwie niemieckim i polskim. W: Słowo. Studia językoznawcze 1, s. 21-33.
 • Draguła, Andrzej (2009): Czy hip-hop radzi sobie z Biblią? Teolingwistyczne problemy przekładów subkulturowych. W: Przyczyna, Wiesław/ Koziara, Stanisław (eds.): Polszczyzna biblijna. Między tradycją a współczesnością. Tom 1, Tarnów, s. 193-202.
 • Gajda, Stanisław (2000): Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny. W: Bralczyk, Jerzy/ Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna (eds.): Język w mediach masowych. Warszawa, s. 19-27.
 • Grabias, Stanisław (2010): Język w procesie poznania i w interakcji. Przestrzenie interakcyjne. W: Pelcowa, Halina (ed.): W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, Lublin 2010, s. 141-154.
 • Grzmil-Tylutki, Halina (2010): Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia. Tendencje. Perspektywy. Kraków.
 • Makuchowska, Marzena (2007): (2008) Tradycja i nowoczesność w polskim dyskursie religijnym. W: Woźniak, Ewa (ed.): Tradycja a nowoczesność. Materiały z konferencji 14-16 maja 2007 r. Łódź, s. 141-150.
 • Malinowska, Ewa (2009): Polszczyzna urzędowa i jej warianty. W: Stylistyka XVIII, s. 55-64.
 • Miczka, Ewa (2002): Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu. Katowice.
 • Przyczyna, Wiesław/ Koziara, Stanisław (2009) (eds.) : Polszczyzna biblijna. Między tradycją a współczesnością. Tom 1, Tarnów.
 • Przyczyna, Wiesław/ Koziara, Stanisław (2009) (eds.) : Polszczyzna biblijna. Między tradycją a współczesnością. Tom 2, Tarnów.
 • Wilkoń, Aleksander (2002): Spójność i struktura tekstu. Kraków.
 • Wojtak, Maria (1999a): Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych. W: Stylistyka VIII, s. 105-117.
 • Wojtak, Maria (1999b): Polityka językowa w administracyjno-prawnej sferze komunikacyjnej. W: Mazur, Jan (ed.): Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci. Lublin, s. 113-123.
 • Wojtak, Maria (2000): Komedii przeobrażenia, modyfikacje, transformacje. W: Ostaszewska, Danuta (ed.): Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1, Mowy piękno wielorakie. Katowice, s. 169-186.
 • Wojtak, Maria (2001): Styl urzędowy. W: Bartmiński, Jerzy (ed.): Współczesny język polski. Lublin, s. 155-171.
 • Wojtak, Maria (2004): Gatunki prasowe. Lublin.
 • Wojtak, Maria (2006): Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków. W: Poznańskie Spotkania Językoznawcze XV, s. 143-152.
 • Wojtak, Maria (2007): Styl gatunku, styl gatunkowy a styl funkcjonalny w perspektywie analitycznej. W: Ostaszewska, Danuta (ed.): Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 3, Gatunek a odmiany funkcjonalne. Katowice, s. 16-24.
 • Wojtak, Maria (2008): Między tradycją a nowoczesnością – współczesne modlitewniki w analizie genologicznej. W: Woźniak, Ewa (ed.): Tradycja a nowoczesność. Materiały z konferencji 14-16 maja 2007 r. Łódź, s. 127-140.
 • Wojtak, Maria (2010a): Dyskurs religijny w mediach. Próba rekonesansu. W: Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota (ed.): Dyskurs religijny w mediach. Teolingwistyka 8, Tarnów, s. 7-30.
 • Wojtak, Maria (2010b): Styl dziennikarstwa prasowego w perspektywie dyskursywnej. W: Bogołębska, Barbara/ Worsowicz, Monika (eds.): Styl. Dyskurs. Media. Łódź, s. 81-91.
 • Wojtak, Maria (2010d): Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy. Lublin.
 • Wojtak, Maria (2011): Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne. Teolingwistyka 9, Tarnów.
 • Wojtak, Maria / Войтак, Мария (2005): Жанр в форме коллекции и коллекция жанров - Стереотипность и творчество в тексте, выпуск 8, Пермь, с. 108-115.
 • Wojtak, Maria/ Войтак, Мария (2010c): Стиль печатной журналистики в дискурсивном аспекте – Стереотипность и творчество в тексте, выпуск 14, Пермь, с. 103.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a941cc0-bb83-4f34-afcf-d07fe2084ddc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.