PL EN


2017 | 30 | 131-153
Article title

Między realizmem a nostalgią. Myśl polityczna emigracyjnych środowisk kresowych (1939–1991)

Content
Title variants
EN
Between realism and nostalgia. Political thought of polish emigrant circles from Eastern Borderlands (1939–1991)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article is the political thought of the circles from the Eastern Borderland that functioned among the Polish wartime exiles and then the post-War pro-independence emigrants. In the introduction, the author defines such notions as Kresy (Polish Borderlands) or kresowianie, characterises those circles, and then discusses their opinions on such issues as the eastern border, attitude towards the Lithuanians, Belarussians and Ukrainians, or federalism. The author points to the diversity of the circles and the evolution of their political thought indicating the mid-1950s as an important point in their development. The final part of the article includes a reflection of its realism.
Year
Issue
30
Pages
131-153
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
References
 • P. Gotowiecki, O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem Północno-Wschodnich RP (1942–1955), Warszawa 2012
 • P. Gotowiecki, Polskie emigracyjne środowiska kresowe wobec Białorusinów i problemu białoruskiego (1941–1954), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2013, nr 39
 • P. Gotowiecki, Działalność żołnierzy II Korpusu Polskiego w Związkach Ziem Wschodnich i innych środowiskach kresowych na emigracji [w:] II Korpus Polski w kampanii włoskiej i losy jego żołnierzy po wojnie, red. J. Smoliński, K. Piwowarska, Warszawa 2008
 • W. Kolasa, Współczesna prasa kresowa w kraju i za granicą (rozwój, analizy, przegląd tytułów) [w:] Od strony Kresów: studia i szkice, cz. 2, red. H. Bursztyńska, Kraków 2000
 • P. Wójtowicz, Biuletyn Związków Ziem Wschodnich RP [w:] Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie (od września 1939 roku do współczesności), red. M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2002
 • R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999
 • R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972, Warszawa 2001
 • M.S. Wolański, Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945–1975, Wrocław 1996
 • P. Wójtowicz, Obraz Związku Sowieckiego w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1956, Warszawa 2008
 • J.K. Danel, Orędownik niepodległości. Kazimierz Sabbat 1913–1989, Kraków 2015
 • S. Mackiewicz, Lata nadziei. 17 września 1939 – 5 lipca 1945 r., Warszawa 1990
 • S. Mackiewicz, idem, Zielone oczy, Warszawa 1987
 • Lietuvių ir lenkų santykiai išeivijoje 1945–1990 metais, oprac. G. Milerytė-Japertienė, Kaunas–Vilnius 2014
 • M.A. Henyk, Problema Lwowa w procesi polsko-ukrainskoho prymyrennia, „Suczasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro niej” 2009, nr 17
 • Z. Tomczonek, Badania nad Kresami Północno-Wschodnimi Drugiej Rzeczypospolitej w polskiej historiografii [w:] Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku. Historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 roku, red. K. Buchowski, W. Śleszyński, Białystok 2003
 • K. Knyżewski, Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Warszawa 1998
 • J. Lencznarowicz, Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944–1956, Kraków 2009
 • J.A. Gawenda, Legalizm polski w świetle prawa publicznego, Londyn 1959
 • J. Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”. Ewolucja myśli politycznej (1947–1980), Sztokholm 1998
 • M. Żebrowski, Dzieje sporu. „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947–1956, Warszawa 2007
 • M.K. Pawlikowski, Sumienie Polski. Rzecz o Wilnie i kraju wileńskim, Londyn 1946
 • K. Mochliński, Polskie inicjatywy Federacji Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Akcja niepodległościowa na terenie międzynarodowym 1945–1990, red. T. Piesakowski, Londyn 1999
 • K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna Rządu RP na Uchodźstwie 1945–1990, Opole 2003
 • T. Wolsza, Trudne dialogi: emigracyjne kontakty polsko-ukraińskie, białoruskie i litewskie w latach 1945–1950 [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie: konferencja naukowa, 8–9 maja 2001 r. w Gorzowie Wlkp., red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wielkopolski 2001
 • W. Wielhorski, Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów, Londyn 1947
 • J. Giertych, O przyszłość Ziem Wschodnich, Londyn 1946
 • S. Skrzypek, Ukraiński program państwowy na tle rzeczywistości, Londyn 1967
 • K. Okulicz, Problem w uśpieniu, „Kultura” (Paryż) 1962, nr 10
 • K. Okulicz, Brzask, dzień i zmierzch na ziemiach Litwy Historycznej [w:] Pamiętnik wileński, red. J. Godlewski et al., Londyn 1972
 • J.K. Danel, Myśl polityczna Kazimierza Sabbata wobec Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej oraz porozumienia polsko-ukraińskiego 1976–1986 [w:] Życie i działalność Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata na tle misji polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie, red. P. Gotowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski 2015
 • K.J. Rzepa, Głos w dialogu polsko-ukraińskim, „Kwartalnik Kresowy” (Londyn) 1979
 • R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999
 • M. Kornat, Problem realizmu w polskiej myśli politycznej na uchodźstwie po II wojnie światowej – pytania i tezy, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr Wojciuk, J. Czaputowicz, Realizm w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Teoria realizmu w stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowanie badawcze, red. E. Haliżak, J. Czaputowicz, Warszawa 2014
 • J. Kloczkowski, Oblicza polskiego realizmu politycznego [w:] Realizm polityczny. Przypadek Polski. Wybór tekstów, red. J. Kloczkowski, Kraków 2008
 • W. Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1983
 • A. Zaćmiński, Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945–1954, Bydgoszcz 2003
 • P. Gotowiecki, Pożegnanie z emigracją, „Pressje” 2012, t. 30–31
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a967e58-559f-4fea-8054-752a8ee7e14e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.