PL EN


2015 | 14 | 99-114
Article title

Ocena III Rzeczypospolitej – płaszczyzna polaryzacji współczesnej polskiej sceny politycznej

Content
Title variants
EN
Polish Third Republic assessment – plane of contemporary political scene polarisation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The assessment of the Polish Third Republic was undoubtedly an important plane of polarisation of the contemporary Polish political scene. After the post-communist division, in which a key role was played by the assessment of the PPR, there was a post-Solidarity division, and the dispute axis was found in the assessment of the regime and economic transformation and the state of the nation under the rule of the Democratic Left Alliance. Lack of decommunisation and only partial inspection was for many right-sided groups an evidence of the superficiality of the system transformation and an explanation of many of its imperfections. The political polarisation was further exacerbated after the Smoleńsk catastrophe of 10 April 2010. Next to the strongly emotional questions of the causes of the event, there was an increase of the number of discussions on the functioning and state of the country. The diagnosis of the political, economic and social reality of the Polish Third Republic became one of the main programme factors of the political parties before the 2005 elections. The Law and Justice party had come up with one of the most critical assessments of the Polish Third Republic. The political programme based on negating the large part of the achievements of the Polish Third Republic was the main reason of their victory in the elections. The opinion of the Polish Third Republic also divided a large part of the society. Without a critical judgement of the reality of the 2005 there would be no victory of the Law and Justice and Civic Platform – the parties that declare breaking up with the pathologies of the Polish country.
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Anusz A. (2007). Osobista historia PC. Warszawa.
 • Memoriał wystosowany do premiera Jerzego Buzka przez Jarosława Kaczyńskiego i Ludwika Dorna, [b.m.d.w.] Archiwum Autorki.
 • Kaczyński J., Kaczyński L. (2010). O dwóch takich… Alfabet braci Kaczyńskich. Rozmawia M. Karnowski, P. Zaremba. Kraków.
 • Tusk D. (2005). Solidarność i duma. Gdańsk.
 • Wybory 2005. Partie i ich programy. (2006). I. Słodkowska, M. Dołbakowska (red.). Warszawa.
 • Zdrowie, Praca, Rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014. (2014). Warszawa.
 • Wyjście z cienia podziału (2014) Gazeta Finansowa, www.gf24.pl
 • Polska po katastrofie Państwo – społeczeństwo – polityka (2014). Fundacja Batorego, www.batory.org.pl
 • Rzeczpospolita. www.blog.rp.pl
 • Polskapresse.pl, www.polskatimes.pl
 • Niezywkła słabość państwa (2014). www.pis.org.pl
 • Kaczyński L. (2005). Orędzie prezydenta L. Kaczyńskiego 23 XII 2005 r. www.pis.org.pl
 • Solidarne państwo, solidarnych obywateli. Program PiS z 2005 r. (2005). www.pis.org.pl
 • Wykład Prezesa J. Kaczyńskiego w Fundacji im. Batorego – O naprawie Rzeczypospolitej. www.pis.org.pl
 • Wywiad z prezydentem Warszawy Lechem Kaczyńskim 2 VI 2003 (2003). www.pis.org.pl
 • IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Program Prawa i Sprawiedliwości 2005 (2005). www.pis.org.pl
 • Wypowiedź J. Kaczyńskiego z 17 III 1999 r. nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności ministrowi finansów L. Balcerowiczowi (1999). www.sejm.gov.pl
 • Wypowiedź J. Kaczyńskiego z 28 VII 2003 r. w debacie nad projektem uchwały Sejmu w sprawie intensyfikacji działań państwa zapobiegających korupcji (2003). www. sejm.gov.pl
 • Wypowiedź J. Kaczyńskiego z 29 IV 2004 w sprawie skrócenia kadencji Sejmu (2004). ww.sejm.gov.pl
 • Wypowiedź J. Kaczyńskiego z 17 II 2006 r. w debacie na temat działalności rządu w okresie 100 dni jego funkcjonowania (2006). www.sejm.gov.pl
 • Wypowiedź P. Gosiewskiego w debacie nad rządowym projektem ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych (2007). www.sejm.gov.pl
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997). Kategoria minimum socjalnego. W: S. Golinowska (red.), Polska bieda: kryteria, ocena, przeciwdziałanie. Warszawa.
 • Diamond L. (2005). Trzy paradoksy demokracji. W: P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji. Wybór tekstów. Warszawa.
 • Dudek A. (2013). Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków.
 • Gdula M. (2007). Pękająca więź. Europa. Tygodnik Idei, 33.
 • Golinowska S. (1997). Polityka społeczna państwa i jej oddziaływanie na wyrównanie różnic społecznych. W: S. Golinowska (red.), Raport o rozwoju społecznym. Zmieniająca się rola państwa. Polska’97. Warszawa.
 • Grabowska M. (1993). Political parties in post-communist Poland: disenchantments and uncertain chances. Sisyphus, 1.
 • Grabowska M. (2004). Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Warszawa.
 • Kaczyński L. (1996). Czy pierwszy milion musi być ukradziony? Mechanizmy i źródła patologii w gospodarce. Więź, nr 4.
 • Kaczyński J. (2003). Liczę na lawinę. Rozmawia C. Bielakowski, D. Zdort, Rzeczpospolita 59.
 • Kaczyński J. (2005). Od postkomunizmu nie oczekujemy samoregulacji. Rozmawia R. Krasowski. Europa. Tygodnik Idei, nr 75.
 • Kamiński A.Z. (2004). Kryzys systemu politycznego III RP i pożądane kierunki jego reformy. W: J. Kornaś (red.), Kryzys Rzeczypospolitej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego. Kielce.
 • Karnowska D. (2005). W kierunku liberalizmu? Recepcja idei liberalnych w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej. Toruń.
 • Kofman J. (1999). Transformacja i postkomunizm. Warszawa.
 • Kryzys Rzeczypospolitej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego. (2004). J. Kornaś (red.). Kielce.
 • Majmurek J. (2007), Lewica i III RP. Przegląd, 33.
 • Mączak A. (2003). Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej. Wrocław.
 • Memches F. (2013). Historia polskich podziałów. Rzeczpospolita, 96.
 • Misztal B. (2006). Polacy w politycznych bąblach, czyli progresywna polaryzacja. Rzeczpospolita, 138.
 • Ochman E. (2013). Post-communist Poland. Contested pasts and future identities. London, New York.
 • Pawłowska A. (1998). Władza, elity, biurokracja. Studium z socjologii polityki. Lublin.
 • Polska bieda: kryteria, ocena, przeciwdziałanie. (1997). S. Golinowska (red.). Warszawa.
 • Popper K. (1993). Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, przeł. H. Krahelska, oprac. A. Chmielewski. Warszawa.
 • Raport o rozwoju społecznym. Zmieniająca się rola państwa. Polska’97. (1997). S. Golinowska (red.). Warszawa.
 • Sfera ubóstwa w Polsce w świetle badań gospodarstw domowych w 1997 r. (1998). A. Szukiełojć-Bieńkuńska (red.). Warszawa.
 • Staniszkis J. (1989). Ontologia socjalizmu. Warszawa.
 • Stracone szanse? Bilans transformacji 1989–2009. (2009). J. Majmurek, P. Szumlewicz (red.). Warszawa.
 • Tittenbrun J. (1992). Upadek socjalizmu realnego w Polsce. Poznań.
 • Trembicka K. (2003). Okrągły Stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym. Lublin.
 • Waśko A. (2009). Demokracja bez korzeni. Kraków.
 • Wesołowski W. (1976). Klasy, warstwy i władza. Warszawa.
 • Wiatr J.J., Raciborski J., Bartkowski J., Frątczak-Rudnicka B., Kilias J. (2003). Demokracja polska 1989–2003. Warszawa.
 • Wnuk-Lipiński E. (1996). Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej. Warszawa.
 • Zybertowicz A. (1993). W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postkomunistyczny. Warszawa.
 • Zaremba P. (20040. Jak oczyścić szambo?. Newsweek, 48.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a99b9da-16f0-4326-aebc-a9b902b05b90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.