PL EN


2014 | 5 | 2 | 284-289
Article title

Jakość kształcenia a zastosowanie e-learningu w szkole wyższej – pilotażowe badania ewaluacyjne

Content
Title variants
EN
The quality of teaching and the use of e-learning in higher education – pilot evaluation studies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono oczekiwania wobec struktur e-kursów stanowiących konstruktywistyczne środowisko uczenia się współczesnego studenta wynikające z badań prowadzonych wśród studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
EN
The article discusses the expectations of the structures of e-courses, which are constructivist learning environment of the modern student, arising from research conducted among the students of the Academy of Business in Dąbrowa Górnicza.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
284-289
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Mokwa-Tarnowska I. (2014), Struktury wsparcia a efektywność kształcenia w środowisku e-learningowym, „E-mentor”, nr 2(54), http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/ 54/id/1100 (dostęp: 15.04.2014).
  • śylińska M. (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4a9b0c35-f9a1-44f3-b0e6-fabaa184533e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.