PL EN


2014 | 183 cz 2 | 132-140
Article title

Udział służb personalnych w kształtowaniu potencjału innowacyjnego organizacji: analiza przypadku

Content
Title variants
EN
The Role of HR Personnel in Shaping the Company Potential for Innovation. A Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Human resource departments should be perceived as a distinct, organizational "promoter of innovation". This change of perspective requires them to employ a range of activities well beyond the classical definition of the personnel function. The paper presents an analysis of practical solutions in the HR sphere, as employed by Impel Business Solutions, Ltd. In Wroclaw, Poland. The authors' main focus is put on identification of those aspects of HR operation which display strong orientation on the increase of the company's potential to innovate. The research was conducted in January, 2014, using structured interviews with HR department managers of the company under study.
Year
Volume
Pages
132-140
Physical description
References
  • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
  • Katz D., Kahn R.L.: Społeczna psychologia organizacji. PWE, Warszawa 1979.
  • Kraśnicka T.: Rola przywództwa strategicznego w kreowaniu innowacji. W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka. Red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
  • Krzakiewicz K., Cyfert Sz.: Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami, W: Innowacje w zarządzaniu. Red. J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr 300.
  • Lewicka D.: Wkład funkcji personalnej we wspieranie innowacyjności przedsiębiorstwa - analiza czynnikowa. W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 223.
  • Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
  • Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji. Red. S. Borkowska. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  • Sułkowski Ł.: Epistemologia i metodologia zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
  • Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4aaca5cf-2009-42ef-8b24-fe95ebea4ce2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.