PL EN


2016 | 107 | 2 | 250-255
Article title

Płeć transformacji. Rec.: Agnieszka Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012. „Lupa Obscura”

Title variants
EN
The Sex of Transformation. Review: Agnieszka Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012. „Lupa Obscura”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja jest omówieniem książki Agnieszki Mrozik „Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku”, poświęconej współczesnej literaturze kobiet odczytanej w kontekście najważniejszych przemian, problemów i procesów społecznych w Polsce doby transformacji. Kluczowa dla tych analiz kategoria tożsamości kobiecej (i męskiej) okazuje się pojęciem dynamicznym, złożonym, uwikłanym nie tylko w kwestie genderowe, ale i klasowe czy narodowo-etniczne. Autorka wskazuje również na istotne z punktu widzenia polityki pamięci obszary przemilczenia i wyparcia wpisane w dominujące (również w literaturze) wzorce identyfikacyjne.
EN
The review is a description of Agnieszka Mrozik’s book “Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku (Midwives of Transformation. Women, Literature and Power in Poland after 1989)” on modern women literature viewed from the context of most crucial changes, problems and social processes in Poland at the time of transformation. The key category of female (and male) identity for the analyses proves a dynamic and complex concept, embroiled not only into gender matters, but also class and national and ethnic ones. The author explicitly points at the important patterns of identification that dominate also in literature - important from the point of view of political memory areas of concealment and denial.
Year
Volume
107
Issue
2
Pages
250-255
Physical description
Dates
printed
2016-06-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ab7a8f8-b3ec-4e88-baf7-031dd175c5a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.