PL EN


2018 | 10(46) | 1 | 113-128
Article title

Media społecznościowe jako narzędzie nowej ewangelizacji na przykładzie twórczości internetowej Adama Szustaka OP

Title variants
EN
Social Media as Instrument of the New Evangelization on the Example of Internet Activity of Father Adam Szustak OP
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym zadaniem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie mediów społecznościowych w głoszeniu nowej ewangelizacji. Podjęta tematyka wydaje się interesująca poznawczo i ważna z uwagi na sposób i częstotliwość wykorzystywania mediów społecznościowych jako priorytetowego narzędzia komunikacji. W artykule w sposób szczegółowy zwrócono uwagę na aspekt sieci jako narzędzia nowej ewangelizacji oraz różnych form obecności Kościoła katolickiego w mediach społecznościowych. Scharakteryzowano praktyczną działalność jednego z najbardziej rozpoznawalnych katolickich YouTuberów w sieci – o. Adama Szustaka OP.
EN
The main task of this article is to bring attention on usage of social media in proclamation of new evangelization. This topic seams interesting cognitively and important due to way and frequency of using social media as preferential mean of communication. In this article in detailed way was noted the aspect of the web as instrument of new evangelization as well as variant forms of presence of Catholic Church in the social media. Practical activity of the most well recognised Catholic Youtuber – father Adam Szustak OP has been characterized.
Year
Volume
Issue
1
Pages
113-128
Physical description
Contributors
 • Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Benedykt XVI (2017), Orędzie Papieża na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://www.paulus.org.pl/220,47-sdssp-benedykt-xvi-2013 (dostęp: 05.05.2017 r.).
 • Benedykt XVI (2017), Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji, http://www.paulus.org.pl/220,47-sdssp-benedykt-xvi-2013 (dostęp: 10.05.2017r.).
 • Bartosik-Purgat, M. (2016), Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Góźdź, K. (1993), Narodziny Nowej Ewangelizacji, w: K. Góźdź (red.), Nowa Ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, Lublin.
 • Kardynał Glemp, J. (1993), Nowa Ewangelizacja i życie polityczne, w: K. Góźdź (red.), Nowa Ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, Lublin.
 • Kloch, J. (2013), Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Pawlin, K. (1995), Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 • Pokorna-Ignatowicz, K. (2002), Kościół w świecie mediów. Historia-dokumenty-dylematy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Stefanowicz, K. (2017), Działalność Kościoła katolickiego w Internecie. Nowe formy ewangelizacji, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3869/Karolina_Stefano wicz_Dzia%C5%82alnosc_Kosciola_katolickiego_w_Internecie.pdf?sequence=1 (dostęp: 10.05. r.)
 • Trzeciak, D. (2009), Czym są Social Media-Era Social Media: Marketing w Praktyce, 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4abb7930-d27d-4816-8566-8b8d19a65b3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.