PL EN


2011 | 7 | 175-184
Article title

Wywiad Polski wobec ZSRR w latach trzydziestych XX w.

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
7
Pages
175-184
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Ćwięk H., Polska wobec wywiadu niemieckiego po 1918 r., [w:] Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych i politycznych XXI wieku, red. T. Dubicki, T. Panecki, Częstochowa 2006. Pepłoński A., Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej, Toruń 2005.
 • Ćwięk H., Przeciw Abwehrze, Warszawa 2000.
 • Ćwięk H., W tajnej służbie II Rzeczypospolitej, Częstochowa 2009.
 • Jabłonowski M., J. Prochwicz, Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924–1939, Warszawa 2003/2004.
 • Jurga T., Obrona Polski 1939, Warszawa 1990.
 • Krzak A., Kontrwywiad wojskowy II Rzeczypospolitej przeciwko radzieckim służbom specjalnym 1921–1939, Toruń 2007.
 • Misiuk A., Służby specjalne II Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 1994.
 • Pepłoński A., Wywiad a dyplomacja, s. 336. R. Faligot, R. Kauffer, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 1998.
 • Pepłoński A., Wywiad Polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996.
 • Skrzeczowski H., Współdziałanie wojskowych służb informacyjnych z Policją Państwową w II Rzeczypospolitej, Toruń 2003.
 • Skrzypek A., Nie spełniony sojusz? Stosunki sowiecko-niemieckie 1917–1941, Warszawa 1992.
 • Smaga J., Narodziny i upadek imperium ZSRR 1917–1991, Kraków 1992.
 • Włodarkiewicz, Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921–1939, Warszawa 2002.
 • Woźny A., Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich władz wojskowych w latach 1933– 1939, Warszawa 2000.
 • Zgórniak M., Oddział II Sztabu Głównego WP do 1939 roku. Rozeznanie zamiarów wroga w przededniu wojny oraz stan wiedzy Abwehry o polskich przygotowaniach obronnych, [w:] Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej, red. Z. J. Kapera, Kraków 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4abc04ce-0209-46cd-83c4-150944298fc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.