PL EN


2014 | 3(80) | 153-164
Article title

Wypowiedzenie i zmiana umowy ubezpieczenia na życie przez ubezpieczyciela

Title variants
EN
Termination and Amendment of the Life Insurance Contract by the Insurer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono szczegółowo kwestię wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie przez ubezpieczyciela oraz zmianę treści stosunku umownego o charakterze ciągłym w czasie jego trwania. Szczególną uwagę poświęcono problematyce wypowiedzenia i zmiany umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ze względu na odmienny charakter tego rodzaju umów. Problematyka ta odgrywa szczególnie istotną rolę w odniesieniu do ubezpieczeń na życie o charakterze długoterminowym, ponieważ przedmiotowe uprawnienie kształtujące, w szczególności zmiana umowy, wywiera wpływ na treść stosunku ubezpieczenia w długim okresie jego funkcjonowania.
EN
The article is devoted to the termination and amendment of life insurance contracts. The issue of life insurance contract termination by the insurer has been discussed in detail together with the change of the contents of the continuous contractual relationship during its course. The author paid special attention to the termination and amendment of the unit-linked life insurance contracts due to a different nature of this kind of contracts. This question plays an exceptionally important role in the case of long-term life assurance, because the unilateral modification clause and, in particular, the amendment of the contract, exerts an influence on the contents of the insurance relationship over a long period of its operation.
Year
Volume
Pages
153-164
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4abdca2a-582f-4681-87b9-a3cd852e29af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.