PL EN


2016 | 2(40) | 88-109
Article title

Instrumenty polityki równości płci w kontekście sytuacji w Polsce

Title variants
EN
Tools of gender equality policies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza tematykę polityki równości płci w kontekście jej mierników – wskaźników, za pomocą których bada się obszary nierówności płci, jej skalę oraz uwarunkowania. W pierwszej kolejności zostały przedstawione uregulowania prawne polityki równości płci oraz jej główne cele i zasady. Kolejno przedstawiono wskaźniki wdrażane m.in. przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Unię Europejską. Wybrane mierniki zaprezentowano w odniesieniu do sytuacji w Polsce. W ramach podsumowania zostały zidentyfikowane obszary charakteryzujące się największymi nierównościami płci. Dodatkowo przedstawiono bariery utrudniające realizację dążenia do wyrównania szans kobiet i mężczyzn w polskiej sferze publicznej.
EN
The article undertakes the issue of gender equality policies in the context of its indicators. The main purpose of the paper is to identify the areas of gender inequality, its scale and determinants. Firstly, the article presents the legislation of gender equality policies – its main objectives. Next, the paper discusses indicators that were implemented by organisations such as the Organisation of the United Nations and the European Union. These selected indicators are presented, taking into account the situation in Poland. In conclusion, the paper highlights the main obstacles to the pursuit of equal opportunities for women and men in Poland.
Year
Issue
Pages
88-109
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • ANDRUSZKIEWICZ Iwetta (2008), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w: Cecylia Sadowska-Snarska (red.), Równowaga. Praca – życie – rodzina, Białystok.
 • BEKHOUCHE Yasmina i in. (2014), The Global Gender Gap Report, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2014.pdf (04.06.2015).
 • BONFILS Laura (red.) (2013), Gender Equality Index. Report, European Institute for Gender Equality, Wilno, http://eige.europa.eu/sites/default/files/Gender-Equality-Index-Report.pdf (16.06.2015).
 • BRANKA Maja, RAWŁUSZKO Marta, SIEKIERA Agnieszka, (2009), Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa.
 • BUTT Leila (red.) (2012), Women’s Economic Opportunity. A New Pilot Index and Global Ranking from the Economist Intelligence Unit, London http://graphics.eiu.com/upload/WEO_report_June_2010.pdf (08.06.2015).
 • CHOŁUJ Barbara (red.) (2007), Polityka równości płci. Polska 2007, Warszawa 2007, http://www.bezuprzedzen.org/doc/polityka_rownosci_plci_raport.pdf (08.06.2015).
 • DOMAGAŁA Wiktoria (2015), Gospodarowanie kapitałem ludzkim z uwzględnieniem perspektywy płci, w: Anna Rogozińska-Pawelczyk (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, Łódź.
 • EUROSTAT (2013a), Gender Pay Gap in Unadjusted Form in %, Luxemburg, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_gr_gpgr2&lang=en (14.06.2015).
 • EUROSTAT (2013b), Gender Pay Gap in Unadjusted Form in %, Luxemburg, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_gr_hgpg&lang=en (14.06.2015).
 • EUROSTAT (2013c), Gender Pay Gap in Unadjusted Form by Age in %,Luxemburg, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (14.06.2015).
 • EUROSTAT (2013d), Gender Pay Gap in Unadjusted Form by Economic Control in %, Luxemburg,http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (14.06.2015).
 • EUROSTAT (2013e), Gender Pay Gap in Unadjusted Form by Working Time in %, Luxemburg,http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (14.06.2015).
 • EUROSTAT (2015), Gender Pay Gap Statistic, Luxemburg, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#By_age (04.06.2015).
 • HAUSMANN Ricardo, TYSON Laura, ZAHIDI Saadia (2012), The Global Gender Gap Report, Geneva http://w.ww3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf (08.06.2015).
 • HUREK Jolanta, MAJ Maciej (2012), Równość płci a innowacyjność – stan obecny i rekomendacje na przyszłość, Warszawa.
 • JAHAN Seelim (red.) (2015), Human Development Report 2015. Work for Human Development, New York.
 • KALINOWSKA-NAWROTEK Barbara (2004), Nierówności płci na rynku pracy, w: Michał G. Wożniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów.
 • KALINOWSKA-NAWROTEK Barbara (2005), Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Poznań.
 • KALINOWSKA-SUFINOWICZ Baha (2013), Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Poznań.
 • KLUGMAN Jeni (red.) (2010), Human Development Report 2010.The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, New York, http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf (08.07.2015).
 • KLUGMAN Jeni (red.) (2011), Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: a Better Future For All, New York, http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf (08.07.2015).
 • KOWALAK Tadeusz (2006), Kobieta we współczesnym świecie, Białystok.
 • MALIK Khalid (red.) (2013), Human Development Report 2013. The Rise of the South: human progress in a diverse world, New York, http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf (07.07.2015).
 • MALIK Khalid (red.) (2014), Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, New York, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf (20.07.2015).
 • NUSKEY Sharon (red.) (2012), Women’s Economic Opportunity 2012. A Global Index and Ranking from the Economist Intelligence Unit, London, http://www.trestlegroupfoundation.org/wpcontent/uploads/2012/03/EIU_WEO_2012March62.pdf (08.06.2015).
 • UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (2013), Gender Inequality Index: Indices and Data, http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/ (07.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4abded45-c367-4090-bd3a-b2452b00ac2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.