PL EN


2017 | 64 | 121-138
Article title

Ponownie o adekwatnej definicji kłamstwa

Title variants
EN
Once Again on Adequate Definition of Lie
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a defense of my definition of lie from my paper W sprawie pojęcia kłamstwa. Tomasz A. Puczyłowski in his article O celowości kłamstwa claims that my definition is too wide, because it allows some non-verbal acts of communication as lies, and too narrow, because someone can lie without having an intention to deceive anybody. I argue that Puczyłowski’s objections are based on two false premises: (1) we cannot express the statements non-verbally; (2) if something is impossible for us, we have no intention of doing that.
Year
Issue
64
Pages
121-138
Physical description
Contributors
 • Warszawska Szkoła Reklamy, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 3, 02-777 Warszawa
References
 • A. Stępnik, W sprawie pojęcia kłamstwa, „Edukacja Filozoficzna” 2013, nr 56, s. 101–115.
 • B. Wolniewicz, O pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności, „Edukacja Filozoficzna” 2012, nr 54, s. 5–27.
 • L. Lubański, Informacja – system, w: Zagadnienia filozofi czne współczesnej nauki. Wstęp do fi lozofi i przyrody, red. M. Heller, L. Lubański, Sz. Ślaga, Warszawa 1992, s. 72
 • M. Hetmański, Epistemologia informacji, Kraków 2013, s. 68
 • Memetyczny zwrot w badaniach nad kulturą. O defi nicji memu w kontekście roli memetyki jako ogólnej teorii kultury, w: Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, Katowice 2016, s. 215–218.
 • T. A. Puczyłowski, O celowości kłamstwa, „Edukacja Filozofi czna” 2014, nr 57, s. 5–25.
 • J. Puzynina, O znaczeniach czasownika „kłamać”, „Studia Semiotyczne” 1981, t. XI, s. 110.
 • J. Perlin, Lingwistyczny opis języka migowego, Warszawa 1993.
 • S. Prillwitz, Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących, przeł. T. Duliński, Warszawa 1996, s. 255–256, 258-263.
 • J. Perlin, B. Szczepankowski, Polski język migowy, Warszawa 1992, s. 10-11, 109-110, 113.
 • B. Szczepankowski, D. Koncewicz, Język migowy w terapii, Łódź 2012, s. 19-20.
 • P. Tomaszewski, Lingwistyczny opis struktury Polskiego Języka Migowego, w: Język jako przedmiot badań psychologicznych, red. I. Kurcz, H. Okuniewska, Warszawa 2011, s. 184–238.
 • B. Wiśniewska, Neuropsychologiczne aspekty zaburzeń w procesach komunikacji językowej, w: Stan badań nad Polskim Językiem Migowym, red. E. Twardowska, Łódź 2008, s. 231–232.
 • M. L. Patterson, Więcej niż słowa. Potęga komunikacji niewerbalnej, Sopot 2011, s. 14-17.
 • Podręcznik skautingu, przeł. K. Kmieć-Krzewniak, Warszawa 2016, s. 99–101.
 • P. Ekman, W. Friesen, The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, and Coding, „Semiotica” 1969, no 1, s. 49–98.
 • D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, przeł. M. Trzcińska, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ac311e9-9216-4b26-9a81-62f0d76d90ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.