PL EN


2016 | 8(44) | 1 | 31-50
Article title

Kryzysy legitymacji władzy w Abchazji i Osetii Południowej w ujęciu neopatrymonialnym

Authors
Title variants
EN
Crises of Political Legitimacy in Abkhazia and South Ossetia in a Neopatrimonial Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie kryzysów legitymacji władzy w dwóch pozbawionych powszechnego uznania parapaństwach kaukaskich: Abchazji i Osetii Południowej. Problem został omówiony w ujęciu neopatrymonialnym, które pozwala na analizę dynamiki systemów politycznych poza kategoriami demokratyzacji i modernizacji. Artykuł składa się z kilku części: prezentuje główne cechy postradzieckich reżimów politycznych w ujęciu neopatrymonialnym, omawia kryzysy legitymacji władzy w Abchazji w latach 2004 i 2014 oraz w Osetii Południowej w roku 2011. We wnioskach stwierdzono, że procesy polityczne w obu parapaństwach mają głównie nieformalny charakter i przebiegają w warunkach rywalizacji klanowej; omówione kryzysy wpisują się w kategorię „kolorowych rewolucji”, które nawiedziły przestrzeń postradziecką w latach 2003-2005 oraz że Rosja pozostaje ważnym elementem polityki parapaństw, aczkolwiek nie w pełni kontroluje mechanizmy sprawowania władzy i jej przekazywania.
The article approaches the problem of the legitimacy of power in two Caucasian de facto entities from the perspective of neopatrimonialism. This approach allows to analyze the dynamics of political systems avoiding misunderstandings of modernization and democratic breakthroughs. The article contains several parts: it describes main features of the post-Soviet political systems in a neopatrimonial perspective, crises of legitimacy in Abkhazia in 2004 and 2014 as well as in South Ossetia in 2011. In conclusions it was confirmed that political processes in both de facto states have mainly informal character and are determined by clans’ rivalry. Described crises can be considered as variations of so called ‘colour revolutions’ that happened in some post-Soviet countries in 2003-2005. Russia remains an important factor of politics of Abkhazia and South Ossetia, but it is not able to fully control their political processes.
Year
Volume
Issue
1
Pages
31-50
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, r.czachor@dwspit.pl
References
 • Carothers T.: The End of the Transition Paradigm, „Journal of Democracy” 13(2002), No. 1, s. 5-21.
 • Czachor R.: Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Wrocław: Instytut Polsko-Rosyjski 2014.
 • Czachor R.: Elity polityczne Osetii Południowej wobec idei niepodległości, „Nowa Polityka Wschodnia” 2014, s. 50-64.
 • Czachor R.: Klanowość i polityka wewnętrzna Abchazji, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensa” 2015, nr 3, s. 65-74.
 • Fisun O.: Ukrainian Teeter-Totter: Vices and Virtures of a Neopatrimonial Democracy, „PONARS Eurasia Policy Memo” 2010, No. 120, s. 1-6.
 • Górecki W.: Ambiwalencja „niepodległości”. Abchazja: nieznana demokracja pod rosyjskim protektoratem, „Komentarze OSW” 2010, nr 34, s. 1-7.
 • Górecki W.: Separatystyczna Abchazja ma nowego prezydenta, „Tydzień na Wschodzie” 2011, nr 27 (187), www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-09-07/separatystyczna-abchazja-ma-nowego-prezydenta [dostęp: 20.01.2016].
 • Hale H.E.: Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2015.
 • Hale H.E.: Two Decades of Post-Soviet Regime Dynamics, „Demokratizatsiya. The Journal of Post-Soviet Democratization” 2(2012, No. 20, s. 71-77.
 • Huntington S.P.: Trzecia fala demokratyzacji, przeł. A. Dziurdziuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.
 • Ilkhamov A.: Neopatrimonialism, factionalism and patronage in post-Soviet Uzbekistan Democratization, w: Neopatrimonialism in Africa and Beyond, red. D.C. Bach, M. Gazibo, London 2012.
 • Kuzio T.: Transition in Post-Communist States: Triple or Quadruple?, „Politics” 21(2001), No. 3, s. 168-177.
 • Levitsky S., Way L.A.: Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge: Cambridge University Press 2010.
 • O’Donnell G.: Illusions about Consolidation, „Journal of Democracy” 7(1996), No. 2, s. 34-51.
 • Offe C.: Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie, przeł. Z. Pucek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
 • Popescu N.: „Outsourcing” de facto Statehood. Russia and the Secessionist Entities in Georgia and Moldova, „CEPS Policy Brief” 2006, nr 109, http://aei.pitt.edu/11718/1/1361.pdf [dostęp: 20.01.2016].
 • Schedler A.: The Menu of Manipulation, „Journal of Democracy” 13(2002), No. 2, s.
 • Sepashvili G., Gularidze T.: Putin Meddles in Abkhazia Presidental Race, www.civil.ge/eng /article.php?id=7721 [dostęp: 20.01.2016].
 • Startsev Y.: ‘Informal’ Institutions and Practices: Objects to Explore as Methods to Use for Comparative Research, „Perspectives on European Politics and Society” 6(2005), No. 2, s. 331-351.
 • Абхазия: выборы президента, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/64962/ [dostęp: 20.01. 2016].
 • Абхазия: сотрудники МВД считают Сергея Багапша законно избранным президентом республики, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/63928/ [dostęp: 20.01.2016].
 • Александр Анкваб: „Смена системы власти − стратегическая задача движения”, www.kavkaz-uzel.ru/articles/59723 [dostęp: 20.01.2016].
 • Алексей Малашенко: переход „Единой Абхазии” в оппозицию инициирован российскими процессами, www.kavkaz-uzel. ru/articles/226155 [dostęp: 20.01.2016].
 • Алла Джиоева пообещала создать в Южной Осетии профессиональный парламент и провести аграрную реформу, www.kavkaz-uzel.ru/articles/195088 [dostęp: 20.01. 2016].
 • Алленова О.: Президент Кремля, „Коммерсанть” z 4 X 2004.
 • Алленова О.: Страна вошодящего Сочи, „Коммерсантъ Власть” z 17 XII 2007.
 • В Цхинвале сторонники Джиоевой заявляют о срыве соглашений и проводят акцию протеста, www.kavkaz-uzel.ru/articles/197853 [dostęp: 20.01.2016].
 • В Южной Осетии Бибилов снял свою кандидатуру с выборов президента, www.kav kaz-uzel.ru/articles/200611 [dostęp: 20.01.2016].
 • В Южной Осетии подводят итоги официальных и альтернативных выборов, www.kav kaz-uzel.ru/articles/103503 [dostęp: 20.01.2016].
 • Взорван офис общественно-политического движения „Амцахара”, www.kavkaz-uzel. ru/articles/38412 [dostęp: 20.01.2016].
 • Выборы в Южной Осетии: 25 марта, <www.interfax.ru/politics/ txt.asp?id=219052 [dostęp: 20.01.2016].
 • Грузинские эксперты не ожидают перемен от прихода к власти нового президента Южной Осетии, www.kavkaz-uzel.ru/articles/ 195740 [dostęp: 20.01.2016].
 • Зыгарь М.: Верховный сыд Абхазии выбрал президента, „Коммерсанть” z 29 X 2004.
 • Маркедонов С.: Турбулентная Евразия: межэтнические, гражданские конфликты, ксенофобия в новых независимых государствах постсоветского пространства, Москва: Academia 2010.
 • Мацузато К.: Патронное президентство и политика в сфере идентичности в непризнанной Абхазии, „Вестник Евразии” 2006, nr 4, s. 132-159.
 • Новиков В.: Борьба за власть, „Коммерсантъ” z 19 III 2007.
 • Новиков В., Сысоев Г.: Выборы превратились в разбирательство, „Коммерсанть” z 20 X 2004.
 • Рауль Хаджимба призвал оппозицию Абхазии консолидироваться, www.kavkaz-uzel.ru /articles/165810 [dostęp: 20.01.2016].
 • О’Бойхин Д.: Выборы в де-факто государствах: Абхазия, Нагорный Карабах и Приднестровье в 2011-2012 гг., „Политическая наука” 2014, nr 3, s. 135-161.
 • Келехсаев: новому президенту Южной Осетии надо начинать с нуля, www.kavkaz-uzel.ru/articles/204577 [dostęp: 20.01.2016].
 • Лавров: Россия рассматривает происходящее в Абхазии как внутреннее дело абхазского народа, http://tass.ru/politika/1232231 [dostęp: 20.01.2016].
 • Оппозиция в Абхазии заявляет о взятии власти в свои руки, www.kavkaz-uzel.ru/arti cles/243324 [dostęp: 20.01.2016].
 • Представители гражданского общества Южной Осетии обеспокоены возможностью перерастания политического кризиса в гражданскую войну, www.kavkaz-uzel.ru/a rticles/201041 [dostęp: 20.01.2016].
 • Премьер Абхазии: Анкваб находится на военной базе России в Гудаут www.rbc.ru/r bcfreenews/20140530192010.shtml [dostęp: 20.01.2016].
 • Рауль Хаджимба избран президентом Абхазии, http://www.interfax.ru/world/392996 [dostęp: 20.01.2016].
 • Ряд партий и НПО Абхазии выступают против проведения выборов президента, www.kavkaz-uzel.ru/articles/68050 [dostęp: 20.01.2016].
 • Сергей Багапш выиграл президентские выборы в Абхазии, www.kavkaz-uzel.ru/articles /68231 [dostęp: 20.01.2016].
 • Соглашение о мерах по достижению национального согласия в Абхазии (полный текст), www.regnum.ru/news/371794.html [dostęp: 20.01.2016].
 • Соглашение о совместных действиях по урегулированию политического кризиса в Республике Южная Осетия, возникшего по итогам выборов Президента Республики Южная Осетия в ноябре 2011 года, www.kavkaz-uzel.ru/articles/197354 [dostęp: 20.01.2016].
 • Cостоялся второй съезд юго-осетинской республиканской политической партии „Единство”, www.kavkaz-uzel.ru/articles/53751 [dostęp: 20.01.2016].
 • Сторонники Бибилова подали жалобу в Верховный суд Южной Осетии, www.kavkaz-uzel.ru/articles/196574 [dostęp: 20.01.2016].
 • Сурков встретился с Анквабом и абхазской оппозицией, http://vz.ru/news/2014/5/28/ 688953.html [dostęp: 20.01.2016].
 • Сухумские события: взгляд из Грузии, http://kavpolit.com/articles/suhumskie_sobytija_vzg ljad_iz_gruzii-5231 [dostęp: 20.01.2016].
 • Фисун А.: Политическая экономия „цветных” революций: неопатримониальная интерпретация, „Прогнозис” 3(2006), nr 7, s. 211-244.
 • Фурман Д.: Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем, Москва: Весь Мир 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4accfc5a-ca84-455d-9359-a202a8d292e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.