PL EN


2017 | 11 | 2 | 183-202
Article title

Romano Guardiniego podstawy teo-logii

Content
Title variants
EN
Romano Guardini’s basics of theo-logy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawy teo-logii Guardiniego. Chodzi tu o wąski zakres teo-logii wywodzący się wprost z etymologii. Podstawy „słowa o Bogu” profesora z Monachium zawierają się w twórczym napięciu wyrażonym w słowach „Bóg daleki – Bóg bliski”. Bóg, nie przestając być Bogiem nieznanym, całkowicie Innym, poza „granicą”, jest jednocześnie Bogiem bliskim – w objawione tajemnicy stworzenia na obraz i podobieństwo Boże, w relacji „ja – Ty” do której zaprasza oraz w tajemnicy opatrzności. Kulminacją bliskości Boga jest wcielenie, dzięki któremu możemy mówić o „ludzkim” Bogu i możemy Go „zobaczyć”. Podsumowaniem jest prezentacja Bożych paradoksów oscylujących między biegunami bliskości i oddalenia
EN
Romano Guardini, one of the greatest theologians of the 20th century, can be called a ‘man of borders’. Guardini was born in Italy but lived in Germany. He was an educated theologian and philosopher, with a passion for knowledge of literature, art, psychology and pedagogy. Being a ‘man of borders’ has resulted in a comprehensive and wide-eyed glance at God, world, man, and their reciprocal relation to life, which has contributed to the development of deep religious culture of his lifetime. This article attempts to present the basics of Guardini’s theology. Precisely, it concerns a narrow range of theology derived directly from etymology. The foundations of the Munich Professor’s theology about the ‘word about God’ lie in the creative tension expressed in the words ‘Close God – Remote God’. Being the God that can be defined as unknown, completely different, outside the ‘boundary’, God is also at the same time a close God – in the revealed mystery of creation, in the image and likeness of God, in the relationship ‘me – You’ to which He invites. Also in the mystery of Providence. The culmination of God’s closeness is the Incarnation, thanks to which we can speak of a ‘human’ God whom we can ‘see’. The summary of the article constitutes a presentation of God’s paradoxes oscillating between the poles of proximity and distance.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
183-202
Physical description
References
 • Guardini R., Bóg daleki, Bóg bliski, tłum. J. Koźbiał, Poznań 1991.
 • Guardini R., Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 1999.
 • Guardini R., Jezus Chrystus. Słowo duchowe, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1988.
 • Guardini R., Koniec czasów nowożytnych, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 1969.
 • Guardini R., Kościół Pana, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1988.
 • Guardini R., Objawienie. Natura i formy objawienia, tłum. A. Paygert, Warszawa 1957.
 • Guardini R., O Bogu żywym, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1987.
 • Guardini R., Wolność, łaska, los, tłum. J. Bronowicz, Kraków 1969.
 • Guardini R., Wyznanie wiary, tłum. E. Skowrońska, Poznań 2013.
 • Jaworski M., „Święte” i doświadczenie jego rzeczywistości przez człowieka u Romano
 • Guardiniego, „Studia Philosophiae Christianae” 1 (1965), nr 2, s. 117–134.
 • Kobyliński A., Filozofia człowieka w myśli Romano Guardiniego, „Studia Płockie” 31 (2003), s. 99–110.
 • Kowalczyk D., Rozmowy o Bogu – Romano Guardini, http://www.tygodnik.com.pl/teologowie/ kowalczyk.html (dostęp 22.03.2017).
 • Musik E., Obraz Boga w ujęciu Romana Guardiniego, Lublin 1998 (maszynopis).
 • Prześladowania, https://www.opendoors.pl/przesladowania (dostęp: 19.03.2017).
 • Szwarc K., Jezus Chrystus – osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna, Lublin 2008.
 • Szymik J., Teologia na początek wieku, Katowice–Ząbki 2001.
 • Wolicki M., Słowo o Autorze, w: R. Guardini, O duchu liturgii, tłum. M. Wolicki, Kraków 1996, s. 12–34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4acd43c0-0cbb-4338-ab37-b1e80252326a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.