PL EN


2014 | 5 | 1 | 186-191
Article title

Kształcenie modułowe w reformowanym systemie edukacji zawodowej

Content
Title variants
EN
Modular education in reformed system of vocational education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Po dwóch dekadach marginalizacji szkolnictwa zawodowego pojawiają się trendy wskazujące na zatrzymanie tego niebezpiecznego procesu w polskim systemie edukacji. W opracowaniu dokonano ogólnej charakterystyki wprowadzanych aktualnie zmian w szkolnictwie zawodowym, mających na celu wzrost jego efektywności i dostosowania do wymogów dynamicznego rynku pracy, wymuszając jednocześnie wprowadzanie nowych strategii kształcenia. Jedną z nich jest koncepcja kształcenia modułowego, która zdaniem wielu ekspertów jest skutecznym sposobem na elastyczne dostosowanie oferty kształcenia do rynku pracy.
EN
After two decades of vocational education marginalization new trends appear and indicate end of previous dangerous process in Polish education. The paper presents general characteristic of current changes in that particular area in order to increase its efficiency and show how to adapt to the dynamic labor market. One way of it is the concept of modular education which many experts believe is an effective way for flexible adjustment of education for the labor market.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
186-191
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Goźlińska E., Kruszewski A. (2013), Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce – raport, Warszawa.
 • Hejłasz E. (2009), Wdrażanie modułowych programów nauczania do praktyki szkolnej, Warszawa.
 • http://www.ksztalceniemodulowe.koweziu.edu.pl
 • Kształcenie zawodowe i ustawiczne – vademecum (2013), Warszawa.
 • Kwiatkowski S.M. (2008), Kształcenie zawodowe: wyzwania, priorytety, standardy, wyd. 2 uzup., Warszawa.
 • Symela K. (2009), Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów kształcenia zawodowego, Radom.
 • Założenia projektowanych zmian. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Informator (2010), Warszawa.
 • Zawłocki I. (1999), The blok-like approach to the process edukation as one of the direction of optimalizing the system of vocational education. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania”, Banská Bystrica.
 • Zawłocki I. (2000), Kierunki reformowania polskiego systemu edukacji zawodowej [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało, Częstochowa – Kijów.
 • Zawłocki I. (2002), Wdrażanie reformy polskiego systemu edukacji zawodowej – osiągnięcia i zagrożenia na progu przemian. Материалы V мiжнapoднoї нayквo-пpaктичної конференції „Cучасні інформаційні технології та іноваційні методики навчання в підготовці фахівців”, Київ – Bінниця.
 • Zawłocki I. (2003), Praktyczne nauczanie zawodu w polskim systemie edukacji [w:] Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało, Częstochowa – Kijów.
 • Zawłocki I., Niewiadomski K., Nieroba E. (2009), Edukacja zawodowa – stan aktualny i kierunki zmian [w:] Edukacja – Technika – Informatyka. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, red. W. Furmanek, W. Walat, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4acdad18-2160-4fd7-bf4e-5f31ce3ea426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.