PL EN


2011 | 2 | 2 | 28-32
Article title

Využití systému Courseware při elektronické podpoře výuky

Content
Title variants
EN
Usage of the system Courseware for electronic support of lessons
PL
Wykorzystanie sytemu Courseware w e-learningu
Languages of publication
CS EN PL
Abstracts
CS
Příspěvek popisuje možnosti systému Courseware (courseware.upol.cz). Cílem tohoto systému je shromáždit na jedno místo veškeré elektronické informace a materiály používané v rámci výuky předmětů na UP v Olomouci, jako pomoc při každodenní práci studentů a vyučujících. Jeho významnou předností je maximální integrace a získávání informací zadávaných do informačního systému STAG a dalších informačních systémů UP. Možnosti systému Courseware jsou přiblíženy na příkladu materiálů k předmětu „Grafické programy a multimédia”.
EN
The entry introduces possibilities of the system Courseware (courseware. upol.cz). The aim of the system is to gather all electronic information and materials used within subjects teaching at UP, Olomouc in one place. This can help students as well as teachers with daily work. Its main advantage is maximal integration and gaining of information entered into the information system STAG and other information systems at UP. Possibilities of the system Courseware are showed by an example of materials for the subject „Graphic programs and multimedia”.
PL
W artykule przedstawiono możliwości systemu Courseware (kurs-ware.upol.cz). Głównym zadaniem prezentowanego rozwiązania jest gromadzenie w jednym miejscu wszystkich materiałów elektronicznych używanych w procesach dydaktycznych na Uniwersytecie Palackého w Ołomuńcu. Rozwiązanie takie może być bardzo pomocne zarówno dla studentów, jak i prowadzących zajęcia. Główną zaletą jest integracja informacji wprowadzanych do systemu STAG i innych systemów informatycznych funkcjonujących na Uniwersytecie Palackého. Możliwości systemu Courseware przedstawione zostały na przykładzie materiałów do tematu „Programy graficzne i multimedialne”.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
28-32
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ad1a967-8dcc-46cc-8974-90f8459a828c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.