PL EN


2007 | 3 | 35-48
Article title

Mieszkania socjalne i społeczne w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Dostepność i standard

Content
Title variants
EN
Social and Low-Cost Dwellings in Poland and in Selected European Countries. Availability and Standard
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zasady dostepnosci i standardy oraz różnice i podobienstwa miedzy rónymi rodzajami zasobów wspieranych z budetu gmin lub panstwa, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ubogich i srednio zarabiajacych grup społecznych w Polsce. Przedstawiono także formy pomocy panstwa lub władz lokalnych w uzyskiwaniu i utrzymaniu mieszkan przez słabsze ekonomicznie grupy społeczne w wybranych krajach Europy Zachodniej. Z uwagi na różnie rozumiany tam termin: lokal socjalny podano stosowane w tych krajach terminy odnoszace sie do mieszkan socjalnych.
EN
The paper presents rules of availability and standards, as well as differences and similarities between various types of housing stock, supported by commune or state budgets, used to satisfy the housing needs of poor and medium-income social groups in Poland. Forms of assistance provided by the state or local governments in the acquisition and maintenance of dwellings by economically weaker social groups in the selected West European countries were also presented. Due to various interpretations of the notion of a social dwelling, also terms that relate to such dwellings in those countries were provided.
Year
Issue
3
Pages
35-48
Physical description
Dates
published
2007-09
Contributors
author
References
  • Billert A., Doświadczenia i perspektywy publicznych programów wspierania rozwoju społeczno- ekonomicznego obszarów kryzysowych, [w:] Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Utrzymanie i odnowa, red. H. Zaniewska, IRM,Kraków 2003.
  • Dominiak Wł., Mieszkania socjalne w wybranych krajach europejskich, (maszynopis), Kraków 2003.
  • Donner Ch., Housing Policies in the European Union Theory and Practice, Austrian Federal Ministry of Economic Affaires and Labour, Vienna, 15 December 2000.
  • Duvigneau H. J., Modele polityki w zakresie społecznego budownictwa mieszkaniowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Bodźce dla krajów nowo wstępujacych do Unii, [w:] Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Utrzymanie i odnowa, red. H. Zaniewska, IRM, Kraków 2003.
  • Guidelines on Social Housing. Principles and Examples, Economic Commission for Europe, Geneva, United Nation, New York and Geneva, 2006.
  • Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast, red. H. Zaniewska, IRM, Kraków 2005.
  • The future of social housing is considered to be crucial, UNCF – Conference Vienna, Social Housing, 28-30 November 2004, Summary Report, City of Vienna, 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ad20def-fa2b-4f3e-8fb2-636f243c99ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.