PL EN


2013 | 14 | 47-59
Article title

Zwalczanie odradzającego się analfabetyzmu - zadanie i wyzwanie edukacji dorosłych

Title variants
EN
Eliminating Resurgent Illiteracy – Endeavours and Challenges in Adult Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article aims at presenting the phenomenon of adult illiteracy. Moreover, highlighted is the aspect of functional illiteracy. Differences between the spectrum and levels of illiteracy are enumerated. Illiteracy is considered in the context of the fast pace of civilisation processes, pointing to its causes as well as its sociological and economic consequences. In this article actual research data on illiteracy in Poland and specified European countries is gathered. Thus, action against illiteracy is presented adhering to the British and German results of study. Investigated are specified projects realised in Germany for the last few years. The necessity of adult illiteracy investigation and its spectrum are highlighted in addition to taking preliminary action against adult illiteracy in the form of adult basic literacy education. The concept of developing the consciousness and motivation towards further adult education is a challenge as well as the principal role of the institutions responsible for the aim. The educational process and its project should be dedicated especially to people on a low level of education and raising consciousness of the problem spectrum and inspire adults towards further education. It is crucial to prepare educational offers that focus on specified groups of adults, namely, the groups facing social and educational rejection. The issue of literacy needs further academic investigation in the sphere of adult education in relation to setting tasks in educational politics and prompting legislature in Poland to satisfy the educational needs of contemporary adults.
Year
Volume
14
Pages
47-59
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, 15–328 Białystok, Poland, ula.dmochowska@poczta.fm
References
 • Białecki , Analfabetyzm funkcjonalny, „Res Publica Nowa” 1996, nr 6.
 • Błędowski P., Nowakowska M., Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik, Łódź 2010.
 • Börjesson I., Alfabetyzacja i kształcenie podstawowe w Niemczech, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2011, t. 12, red. S. Słowińska.
 • Czerniawska O., Problemy alfabetyzacji we Francji, „Edukacja Dorosłych” 1998, nr 1, s. 9..
 • Delors J., Edukacja – jest w niej ukryty skarb, tłum. W. Rabczuk, Warszawa 1998.
 • Frieling G., Alphabetisierung: Grundbildungspakt muss dringend kommen, „Jahresbericht 2010/2011. Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.”, Bonn 2011.
 • Gulczyńska H., E. Świerzbowska-Kowalik, Alfabetyzm funkcjonalny – kwalifikacje – praca, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1996, nr 7.
 • Kisielewska A., Oralność telewizji, [w:] Słowo w kulturze mediów, red. Z. Suszczyński, Białystok 1999.
 • Kwieciński Z., Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium empiryczne z socjologii edukacji, Toruń 1995.
 • Kwieciński Z., I cóż po pedagogu w zbójeckich czasach?, „Studia Edukacyjne” 1996, nr 2.
 • Kwieciński Z., Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń–Olsztyn 2002.
 • Łysek J., Analfabetyzm funkcjonalny uczniów, „Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 1-2.
 • Matlakiewicz A., Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2003.
 • Schneuder K., Alphabetisierungns-und Grundbildungsprojekte vor dem erfogreichen Abschluss, „Jahresbericht 2010/2011. Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.”, Bonn 2011.
 • Skudrzyk A., Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005.
 • Śliwerski B., Analfabetyzm jako jeden z kluczowych problemów badawczych nauk o wychowaniu i interwencji władz oświatowych, [w:] Zmiana społeczna. Edukacja –polityka oświatowa – kultura, red. R. Kwiecińska, J.M. Łukasik, Kraków 2012.
 • Śliwerski B., Analfabetyzm u progu XXI wieku, „Rocznik Pedagogiczny” 1998, t. 21.
 • W. Viol, Aktuelle Daten und Fakten zur Alfphabetisierung und Grundbildung, „Hessiesche Blätter für Voksbildung” 2010, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ad228a5-2458-4c80-ab98-0eee95e2ee39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.